Test z pracovních dohod

štítky Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Dům financí

Práce na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti je ideálním řešením přivýdělku. Jaké jsou podmínky?

Jestliže z následujících 10 otázek zodpovíte správně 7 a více, potom se výborně orientujete v legislativě upravující práci na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti.

1) Z hrubé odměny z dohody o provedení práce se neplatí sociální a zdravotní pojištění, když měsíční odměna činí:

 • a) 10000 Kč a méně.
 • b) 17000 Kč a méně.
 • c) 23000 Kč a méně.

2) Z dohody o pracovní činnosti se neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění, jestliže měsíční odměna je:

 • a) 2999 Kč a méně.
 • b) 10000 Kč a méně.
 • c) 14600 Kč a méně.

3) Lze na základě dohody o provedení práce pracovat pro více zaměstnavatelů současně:

 • a) Ano.
 • b) Ne.

4) Kolik hodin maximálně za rok je možné pracovat na základě dohody o provedení práce pro jednoho zaměstnavatele?

 • a) 150 hodin.
 • b) 300 hodin.
 • c) 500 hodin.

5) Je možné při výpočtu čisté odměny uplatňovat při práci na některou z pracovních dohod daňové slevy?

 • a) Ano, vždy.
 • b) Ano, při podepsaném prohlášení k dani.
 • c) Ne, nikdy.

6) Musí být pracovní dohody sjednány písemně?

 • a) Ano, vždy.
 • b) Ano, pokud je hrubá měsíční odměna 10000 Kč a více.
 • c) Ne, mohou být sjednány ústně.

7) Může na pracovní dohody pracovat předčasný důchodce?

 • a) Ano, pokud je hrubá odměna do limitu pro neplacení pojistného.
 • b) Ne, přišel by o výplatu předčasného důchodu.

8) Má zaměstnanec pracující na některou z pracovních dohod nárok na nemocenskou?

 • a) Ano, vždy.
 • b) Ano, pokud se z hrubé odměny odvádí sociální pojištění.
 • c) Ne, nikdy.

9) Jak je omezena pracovní doba u dohody o pracovní činnosti?

 • a) Podmínky jsou stejné jako u hlavního pracovního poměru.
 • b) Není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícímu v průměru polovinu týdenní pracovní doby.
 • c) Vyšší 120000 Kč.

10) Platí pro práci na pracovní dohody podmínky zákoníku práce pro odstupné a dovolenou?

 • a) Ano.
 • b) Ne.

Správné odpovědi: 1) A, 2) A, 3) A, 4) B, 5) B, 6) A, 7) A, 8) B, 9) B, 10) B

Petr Gola

Další články k tématu Finanční testy

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí