Žádné dluhy a vlastní bydlení

čtení na 2 minuty

foto: Dominika Zíková, Dům financí

Pro finančně klidný život v penzi je dobré odcházet do důchodu bez dluhů.

Dosažením důchodového věku nedochází ke smazání dluhů, exekuce se v praxi týká i desetitisíců penzistů. Exekuci podléhají i státní důchody.

Investice do vlastního bydlení v produktivním věku je finančně velmi zodpovědným krokem i s ohledem na život v penzi. Získat kvalitní pronájem v důchodovém věku není rozhodně snadné, a zatímco platba měsíčního nájmu v produktivním věku není problém, tak v penzi již ano.

Při finančních problémech se lze přestěhovat

Penzisté mající z různých důvodů finanční problémy je mohou v případě vlastnictví většího bytu či domu řešit i prodejem své nemovitosti a přestěhování do menšího bytu, přičemž finanční rozdíl mohou použít k řešení dané finanční situace.

Znalosti a dovednosti jsou výhodou

Ve vyspělých zemích světa pracuje řada penzistů. Někteří jenom z finančních důvodů, jiní chtějí dělat i práci, která jim přináší radost. Mnoho zaměstnavatelů vyhledává zaměstnance již v důchodovém věku, neboť mají tolik potřebné zkušenosti a mnohdy větší zápal do práce než mladší kolegové. Penzistům pracujícím v důchodu pouze několik hodin denně samozřejmě klesá životní úroveň velmi málo, v některých případech jsou na tom dokonce i lépe. V Česku nejsou žádná omezení ohledně příjmu v důchodu. Řádní starobní důchodci mohou tedy pracovat i na smlouvu na dobu neurčitou a mít k tomu libovolně vysoký vlastní příjem. Nejlepší uplatnění na trhu práce mají samozřejmě penzisté s dostatečnými znalostmi a dovednostmi. Celoživotní vzdělání výrazně zvyšuje šance na finančně zajištěný život v penzi.

Podnikat lze s nižším ziskem

V penzi je možné vykonávat i samostatnou výdělečnou činnost s relativně nižším ziskem, což není z finančních důvodů možné během produktivního života. Podnikající penzista totiž pobírá státní starobní důchod a výkon samostatné výdělečné činnosti je pro účely placení sociálního pojištění a zdravotního pojištění považován za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Odvody na sociálním a zdravotním pojištění platí ze skutečného zisku, nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu v případě výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. Sociální pojištění se při „vedlejšáku“ vůbec neplatí, když je hrubý zisk do limitu, za celý kalendářní rok 2019 do částky 78476 Kč.

Petr Gola

Další články k tématu Spoření na penzi

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí