Státem podporované spoření

štítek Spoření čtení na 2 minuty

foto: Dominika Zíková, Dům financí

Stát podporuje vlastní spoření na důchod v doplňkovém penzijním spoření a penzijním připojištěním, a to formou státního příspěvku, možností daňového odpočtu a daňového osvobození pro příspěvky zaměstnavatele.

Aktuálně je možné uzavřít již pouze smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Legislativní podpora doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění je však stejná. Smlouvu o doplňkovém penzijním spoření mohou uzavřít i rodiče dětem, kterým rovněž vzniká nárok na státní příspěvek.

Měsíční státní příspěvek až 230 Kč

Státní příspěvek na smlouvu závisí na výši měsíčního vkladu. Nárok na státní měsíční příspěvek vzniká až při spoření na smlouvu v částce 300 Kč měsíčně a v takovém případě činí 90 Kč. Maximální měsíční státní příspěvek činí 230 Kč a mají na něj nárok všichni občané spořící si na smlouvu 1000 Kč měsíčně a více.

Daňový odpočet až 24000 Kč

V ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání je možné uplatnit daňový odpočet o zaplacené vlastní vklady na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření nebo penzijním připojištění. Pro účely daňové odpočtu se přitom hodnotí roční vklady nad částku 12000 Kč, neboť do částky 12000 Kč je smlouva podporována formou státního příspěvku. Maximálně je možné daňový základ snížit o 24000 Kč. Na maximální daňový odpočet tedy dosáhnou občané při ročním vkladu na smlouvu 36000 Kč a více, při pravidelném měsíčním spoření tedy 3000 Kč a více. Každá tisícikoruna daňového odpočtu přitom znamená úsporu na dani z příjmu fyzických osob ve výši 150 Kč.

Daňové osvobození pro vklady zaměstnavatele až 50000 Kč

Roční vklady zaměstnavatele zaměstnanci na státem podporované finanční produkty jsou osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění i zdravotního pojištění, a to až do roční souhrnné částky 50000 Kč. Toto ustanovení platí i pro příspěvky zaměstnavatele na smlouvu zaměstnance o doplňkovém penzijním spoření či penzijním připojištění. Zapojení zaměstnavatelů do spoření na penzi je velmi důležité a maximalizace daňově osvobozeného příspěvku je pro zaměstnance velmi výhodná.

Petr Gola

Další články k tématu Spoření na penzi

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP