Předčasný důchod bude častější

štítek Penze čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Důchodový věk v Česku se postupně prodlužuje a závisí na ročníku narození a u žen i na počtu vychovaných dětí.

Dle aktuálně platné legislativy je stanoven důchodový strop na 65 let. V řadě vyspělých zemí světa se však důchodový věk postupně prodlužuje ještě více, a proto lze i v Česku v budoucnu očekávat další posunutí důchodového věku. Co to bude znamenat?

Dle aktuálně platné legislativy je v Česku umožněn odchod do předčasného důchodu o tři roky dříve před dosažením řádného důchodového věku, pokud ten činí 63 let a méně. Občané mající důchodový věk vyšší než 63 mohou odejít do předčasného důchodu v 60 letech. Odejít do předčasného důchodu o pět let dříve, tj. v 60 letech místo 65 let, však bude znamenat velmi velké krácení státního důchodu a odejít takto brzy do předčasného důchodu si většina lidí nebude moci dovolit.

Předčasný důchod snižuje penzi trvale

Volba předčasného důchodu je pro některé lidi nutností, neboť nejsou schopni pracovat až do dosažení řádného důchodového věku. Tento důvod volby předčasného důchodu bude v budoucnu díky neustále prodlužování řádného důchodového věku častější. V budoucnu je tedy nutné počítat s nižším státním důchodem nejenom z demografických a ekonomických důvodů, ale i s ohledem na případnou nutnost čerpání finančně nevýhodného předčasného důchodu. Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní. Krácení je přitom trvalé a při dosažení řádného důchodového věku nedochází k přepočítání důchodu.

Nižší odpracovaný počet let

Základní vstupní údaje pro výpočet předčasného důchodu jsou samozřejmě horší, než při práci až do dosažení řádného důchodového věku a výpočtu řádného starobního důchodu. Výši státního důchodu totiž výrazně ovlivňuje získaná doba pojištění, která je při výpočtu předčasného důchodu nižší než při práci až do řádného důchodového věku a výpočtu řádného starobního důchodu. Předčasný důchod je tedy nižší nejenom kvůli krácení, ale i kvůli nižší době pojištění. Možnost odchodu do předčasného důchodu je tedy rovněž vhodné zohlednit do rodinného finančního plánování.

Petr Gola

Další články k tématu Spoření na penzi

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí