Důchod nezbavuje daňových povinností

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Pracující důchodci nejsou osvobozeni od daňových plateb z příjmů ze zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti. S ohledem na daňové povinnosti přitom není rozhodující, jaký důchod se pobírá. Daně z příjmu tak platí i invalidní důchodci.

I pracující příjemci státního důchodu mají nárok na základní daňovou slevu na poplatníka v měsíční částce 2 070 Kč. Studenti pobírající sirotčí důchod mají ještě nárok na slevu na studenta v částce 335 Kč. Příjemci invalidního důchodu prvního stupně a druhého stupně na měsíční daňovou slevu ve výši 210 Kč a příjemci invalidního důchodu třetího stupně ve výši 420 Kč.

Podepsané prohlášení k dani

Pro uplatnění daňových slev při výpočtu čisté mzdy nebo čisté odměny (při práci na některou z pracovních dohod) je nutné mít u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. To platí i pro všechny příjemce státního důchodu. Prohlášení k dani je možné mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. Při práci pro více zaměstnavatelů současně se daňové slevy uplatní pouze u jednoho z nich, neboť žádnou daňovou slevu není možné uplatnit v daném měsíci dvakrát.

Práce na některou z dohod

Pro příjemce státního důchodu je výhodné pracovat na některou z pracovních dohod s hrubou odměnou do limitu. Pro účely placení zdravotního pojištění jsou totiž státními pojištěnci, a i když mají příjemci státního důchodu pouze příjem nepodléhající platbě zdravotního pojištění, tak si nemusí platit zdravotní pojištění sami jako osoby bez zdanitelných. V roce 2019 musí osoby bez zdanitelných příjmů si platit samy měsíčně zdravotní pojištění v částce 1 803 Kč.

  • Z dohody o provedení práce se neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění, když je hrubá měsíční odměna 10 000 Kč a méně.
  • Z dohody o pracovní činnosti se neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění, jestliže je hrubá měsíční odměna 2 999 Kč a méně.

Praktický příklad

Pan Jan pobírá invalidní důchod prvního stupně a současně pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 20 000 Kč. Z hrubé mzdy je mu sraženo zdravotní pojištění v částce 900 Kč (20 000 Kč × 4,5 %), sociální pojištění v částce 1 300 Kč (20 000 Kč × 6,5 %) a daň z příjmu ve výši 1 740 Kč (20 000 Kč × 1,34, na stokoruny nahoru)  × 15 % – 2 070 Kč – 210 Kč). Čistá mzda na účet bude 16 060 Kč.

Petr Gola

Další články k tématu Práce v důchodu

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí