Proč bude muset státní důchod klesat?

štítek Penze čtení na 2 minuty

foto: Dominika Zíková, Dům financí

Zvýšení státního důchodu vlivem valorizace bude od ledna příštího roku u průměrného důchodu 900 Kč, přesto v budoucnu bude muset reálná hodnota státního důchodu klesat.

Starobní důchod se totiž pobírá v průměru déle než v minulosti, stoupá počet penzistů a více lidí bude odcházet do předčasného důchodu. Vlastní zajištění na penzi bude hrát rok od roku vyšší roli. Udržení stávajícího náhradového poměru u státních důchodů nebude možné. V Česku státní důchody nepodléhají platbě na sociálním pojištění, zdravotním pojištění a v naprosté většině ani dani z příjmu fyzických osob. Od daně z příjmu fyzických osob jsou totiž osvobozeny roční státní důchody do 36násobku minimální mzdy platné k 1. lednu daného roku. Za rok 2019 jsou tedy od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny roční důchody do částky 480 600 Kč, přičemž takto vysoký roční důchod se pobírá výjimečně. Správné je tedy porovnávat důchod vůči čisté mzdě.

  • K červnu 2019 činil průměrný starobní důchod 13408 Kč
  • Za první pololetí roku 2019 činila průměrná hrubá mzda 33297 Kč.

Průměrný starobní důchod tedy dosahuje 40,3 % průměrné hrubé mzdy.

Důchod se pobírá déle

V roce 2018 činila průměrná délka pobírání starobního důchodu 28,06 let, zatímco v roce 2008 to bylo 25,33 let. V roce 2018 bylo vypláceno 2 410 080 starobních důchodů, v roce 2008 to bylo 2 066 005 důchodů. Údaje jsou převzaty ze statistické ročenky ČSSZ za rok 2018.

Růst nezaměstnanosti je velký problém

Aktuální míra nezaměstnanosti v Česku je nejnižší z členských zemí Evropské unie, což má velmi pozitivní vliv na důchodový účet. Každý zaměstnanec totiž odvádí ze své hrubé mzdy 6,5 % na sociálním pojištění a dalších 24,8 % za něj na sociálním pojištění odvádí zaměstnavatel. Při hrubé mzdě 30000 Kč činí souhrnné odvody na sociálním pojištění částku 9 390 Kč. Z této částky plyne část na nemocenské pojištění a část na státní politiku zaměstnanosti. Jakékoliv zvýšení nezaměstnanosti má tedy velký dopad na důchodový účet, neboť příjmy klesnou, zatímco roční výdaje na důchody jsou fixní. Např. v krizovém roku 2009 činil deficit důchodového účtu 30,5 miliard Kč.

Petr Gola

Další články k tématu Spoření na penzi

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí