Průměrná mzda a výše nemocenských dávek

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Dominika Zíková, Dům financí

Nemocenské dávky závisí na dosahované hrubé mzdě. Čím vyšší hrubá mzda, tím vyšší nemocenské dávky. Na jak vysoké dávky má nárok zaměstnanec pracující za průměrnou mzdu?

V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti pobírají zaměstnanci náhradu mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel. Od července letošního roku náleží náhrada mzdy od prvního dne pracovní neschopnosti. Nemocenská, kterou vyplácí místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení, náleží od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Nárok na nemocenskou vzniká i v případě nástupu na nemocenskou v 7denní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání. Po skončení zaměstnání však náleží pouze nemocenská, náhrada mzdy vyplácená zaměstnavatelem náleží pouze za dobu trvání pracovního poměru.

  • Náhrada mzdy se počítá z průměrné hodinové mzdy a náleží za hodiny, které jsou pro zaměstnance v prvních dvou týdnech pracovní. Z průměrné hodinové mzdy 215 Kč činí náhrada mzdy za 100 hodin pracovní neschopnosti 11 174 Kč.
  • Měsíční nemocenská zaměstnance pracujícího za průměrnou hrubou měsíční mzdu za druhé čtvrtletí roku 2019 ve výši 34 105 Kč činí 18 840 Kč.

Ošetřovné náleží maximálně 9 dní

Rovněž výše ošetřovného závisí na předchozím dosahovaném příjmu. Ošetřovné lze pobírat maximálně 9 kalendářních dní, osamělí rodiče potom dokonce po dobu 16 kalendářních dní. Během pobírání ošetřovného se mohou rodiče vystřídat.

Zaměstnanec s hrubou mzdou 34 105 Kč má nárok na ošetřovné za 9 dní v částce 5 400 Kč a osamělý rodič za 16 dní v částce 9 600 Kč. 

Jak vysoká je mateřská?

Peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská) se pobírá při splnění zákonných podmínek po dobu 27 týdnů, při vícečetném porodu potom 37 týdnů. Na mateřskou nastupuje zaměstnankyně 8. až 6. týdnů před očekávaným dnem porodu. Na mateřskou náleží nárok i po skončení zaměstnání, pokud dojde k nástupu na mateřskou v 180denní ochranné lhůtě.

Zaměstnankyně s průměrnou hrubou mzdou 34 105 Kč následně pobírá měsíční mateřskou v částce 23 310 Kč.

Týdenní otcovská

Na otcovskou je nárok v období prvních šesti týdnů od narození dítěte, přičemž otcovská se pobírá po dobu jednoho týdne.

Zaměstnanec s hrubou měsíční mzdou ve výši 34 105 Kč obdrží týdenní otcovskou v částce 5 439 Kč.

Petr Gola

Další články k tématu Průměrná mzda v ČR

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí