Nejbohatší zaměstnanci platí solidární daň

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Dominika Zíková, Dům financí

Zaměstnanci s nadstandardními mzdami odvádí ze své hrubé mzdy nejenom 15% daň z příjmu fyzických osob, ale také 7% solidární daň. Jak se solidární daň vypočítává při výpočtu čisté měsíční mzdy?

V Česku ve druhém čtvrtletí letošního roku osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 14 955 Kč a 55 259 Kč. Solidární dani z příjmu podléhá hrubá měsíční mzda nad 130 796 Kč. Někteří zaměstnanci sice odvedenou v některém příjmově mimořádném měsíci solidární daň, ale za celý kalendářní rok 2019 jim následně nevznikne povinnost solidární daň platit a odvedenou solidární daň z příjmu během roku obdrží zpět. Za rok 2019 podléhají solidární dani hrubé mzdy nad 1 569 552 Kč.

Roční zúčtování daně

Za zaměstnance, kteří nemají za rok 2019 povinnost platit solidární daň, může zaměstnavatel provést roční zúčtování daně, přestože v některém měsíci byla solidární daň odvedena. Zaměstnanci s nadstandardními mzdami, kteří budou za rok 2019 odvádět solidární daň, si musí sami podat za rok 2019 daňové přiznání. Povinnost podat daňové přiznání mají např. i zaměstnanci pracující během roku 2019 v některém měsíci současně pro dva zaměstnavatele, když jim z obou mezd byla odvedena zálohová daň z příjmu nebo zaměstnanci, kteří mají mimo příjmy ze závislé činnosti i ostatní zdanitelné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, kapitálových příjmů, nájmu nebo ostatních příjmů vyšší než 6 000 Kč.

Výpočet měsíční solidární daně

Paní Kateřina měla v září mimořádně vysokou hrubou mzdu ve výši 200 000 Kč. Jak vysoká je solidární daň?

  • Solidární daň se počítá pouze z hrubé mzdy nad 130 796 Kč. Na rozdíl od standardní 15% daně z příjmu se tedy nepočítá ze superhrubé mzdy.
  • Paní Kateřina zaplatí na solidární dani 4 844 Kč (200 000 Kč – 130 796 Kč)  × 7 %).

Hodnotí se i hrubý zisk z podnikání

Solidární daň se v Česku platí pouze z aktivních příjmů, tedy z rozhodných příjmů ze závislé činnosti (zaměstnání) a samostatné výdělečné činnosti. Základem daně ze samostatné výdělečné činnosti dle § 7 zákona o dani z příjmu jsou příjmy ponížené o související výdaje. Pasivní příjmy z kapitálového majetku, z nájmu nebo ostatní daňové příjmy solidární dani nepodléhají bez ohledu na dosaženou výši příjmů.

Petr Gola

Další články k tématu Průměrná mzda v ČR

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí