Růst průměrné mzdy v čase

štítek Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Dominika Zíková, Dům financí

V posledních letech průměrná mzda v Česku stoupala nominálně i reálně, zaměstnanci pracující za průměrnou mzdu mají tedy vyšší životní úroveň než minulosti. Pro každého zaměstnance je velmi důležité, aby jeho čistá mzda rostla rychleji než inflace.

Průměrné hrubá měsíční mzda za první pololetí roku 2019 činila 33 297 Kč, meziročně se zvýšila o 7,3 %, po zohlednění růstu spotřebitelských cen se reálně průměrná hrubá měsíční mzda zvýšila o 4,4 %. V přiložené tabulce máme uvedenou průměrnou hrubou měsíční mzdu vždy za celý kalendářní rok v nominální hodnotě v letech 2012 až 2018. Za rok 2018 byla průměrná hrubá měsíční mzda vyšší o 6 784 Kč než v roce 2012.

Rok Průměrná hrubá měsíční mzda za celý rok
2018 31 885 Kč
2017 29 504 Kč
2016 27 589 Kč
2015 26 467 Kč
2014 25 686 Kč
2013 25 128 Kč
2012 25 101 Kč

Pramen: Český statistický úřad, průměrné mzdy – rychlé informace

Důkladná příprava na jednání o mzdě

Naprostá většina zaměstnanců by chtěla za svoji práci vyšší hrubou mzdu. V některých firmách zvyšují mzdy zaměstnavatelé plošně v závislosti na firemním hospodaření, situaci na trhu práci a růstu mezd v národním hospodářství, zpravidla však musí zaměstnanci své zaměstnavatele přesvědčit, že si zvýšení mzdy zaslouží. Zaměstnanci, kteří si myslí, že si za vykonávanou práci zaslouží více peněz, by si měli o své situaci promluvit s nadřízeným zaměstnancem. Před samotným jednáním je potřeba mít připraveny argumenty, proč mu má firma hrubou mzdu zvýšit. Podklady je potřeba mít připraveny důkladně a věcně a současně vědět, jak postupovat v případě, že zaměstnavatel hrubou mzdu nezvýší nebo méně než se požaduje. Hledání nové práce nemusí být vždy ideálním řešením situace.

I přes růst mezd může klesat životní úroveň

Některým zaměstnancům roste mzda, pokud však jejich osobní inflace roste vyšším tempem, potom jim i přes nominální růst hrubé mzdy klesá životní úroveň. Osobní inflace se přitom může lišit od publikované národní inflace, záleží na vlastním osobním spotřebním koši. Při hodnocení vlastní životní úrovně je tedy potřeba vždy zohledňovat inflaci.

Petr Gola

Další články k tématu Průměrná mzda v ČR

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí