Zkrácený úvazek nebo dohodu?

štítek Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Někteří studenti mají možnost si přivydělávat delší dobu a rozhodují se mezi dohodou o pracovní činnosti a zkráceným úvazkem, neboť na dohodu o provedení práce lze pracovat pro jednoho zaměstnavatele maximálně 300 hodin za rok.

Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v daném roce 300 hodin. Na základě dohody o pracovní činnosti není však možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. V písemné dohodě musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

Jestliže je hrubá měsíční odměna z dohody o pracovní činnosti 3 000 Kč a více, potom se z dohody o pracovní činnosti odvádí sociální pojištění i zdravotní pojištění. Taková práce tedy ovlivňuje důchodové a nemocenské nároky, stejně jako práce na zkrácený úvazek.

V čem je rozdíl?

Práce na zkrácený úvazek přináší zaměstnanci více výhod než práce na dohodu o pracovní činnosti. Na pracovní dohody se totiž nevztahuje ustanovení zákoníku práce např. ohledně odstupného, dovolené, skončení pracovního poměru a cestovních náhrad. Pokud si může vysokoškolák přivydělávat u zaměstnavatele dlouhodobě, potom je pro něj výhodnější práce na zkrácený úvazek v rozsahu, který mu dovoluje skloubit práci a studium.

Výhody práce pro studenta

Každá pracovní zkušenost během studia má velmi pozitivní vliv na nastartování pracovní kariéry. Pracující studenti jsou praktičtější a mají jasnější představy o svém prvním zaměstnání na plný úvazek. Zkušení personalisté rovněž velmi oceňují nabytou praxi absolventů. Pracujícím studentům, kteří se během brigády osvědčí, často nabídnou možnost pokračovat v práci i během dalšího studia nebo po úspěšném ukončení studia. Práce, ze které je odváděno sociální pojištění, během studia má i příznivý vliv na důchodové nároky, neboť doba studia od roku 2010 se již nezapočítává do náhradní doby pojištění pro důchodové účely. Pracující studenti získají tedy vyšší dobu pojištění, což hraje v důchodové legislativě důležitou roli.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP