Průměrná mzda v roce 2019

čtení na 2 minuty

foto: Dominika Zíková, Dům financí

Za druhé čtvrtletí letošního roku činila průměrná hrubá měsíční mzda 34 105 Kč, oproti druhému čtvrtletí loňského roku průměrná hrubá mzda stoupla o 7,2 %. Růst mezd v Česku je jeden z nejvyšších z vyspělých zemí světa.

Ve všech členských zemích Evropské unie pracuje za průměrnou a vyšší mzdu značně méně než polovina zaměstnanců, přibližně jedna třetina. Průměrná mzda v praxi neodpovídá představě o nejběžnější mzdě, neboť její hodnota je nadhodnocena mzdami nejlépe placených zaměstnanců. Zdola jsou mzdy ve většině členských zemí Evropské unie omezeny institutem minimální mzdy, shora však nikoliv.

Jak vysoký je medián mezd?

Pokud všechny mzdy seřadíme od nejvyšší po nejnižší, tak hodnota mzdy ležící přesně uprostřed je medián mzdy. Polovina zaměstnanců v národním hospodářství má tedy hrubou mzdu nižší než medián mzdy a polovina zaměstnanců má mzdu vyšší než medián mezd. Ve druhém čtvrtletí roku 2019 činil medián mezd 29 127 Kč a proti druhému čtvrtletí roku 2018 stoupl o 6,9 %. Průměrná mzda se tedy meziročně zvýšila více než medián mzdy. V praxi nejvíce rostou mzdy nejlépe hodnoceným odborníkům. Průměrná mzda se ve vyspělých zemích světa rok od roku mírně vzdaluje představě „běžné mzdy“ a příjmové rozdíly se rozevírají.

Čistá mzda není vždy stejná

Zaměstnanci se stejně vysokou hrubou mzdou mohou mít v praxi různě vysokou čistou mzdu, kterou za svoji práci dostávají od zaměstnavatele na účet. Výpočet sociálního a zdravotního pojištění je při stejně vysoké hrubé mzdě shodný, rozdílný však může být výpočet zálohové daně z příjmu fyzických osob. Důvodem je uplatnění rozdílných daňových slev, zejména daňového zvýhodnění na děti. V roce 2019 činí měsíční daňové zvýhodnění na první dítě 1 267 Kč, na druhé dítě 1 617 Kč a na třetí dítě 2 017 Kč. Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Jak vysoká je čistá mzda u hrubé mzdy 34 105 Kč v závislosti na počtu vychovaných dětí?

Bezdětný zaměstnanec obdrží na účet 25 568 Kč, zaměstnanec s jedním dítětem 26 835 Kč, zaměstnanec se dvěma dětmi 28 452 Kč a zaměstnanec se třemi dětmi 30 469 Kč.

Roční rozdíly jsou ještě vyšší

Pouze na slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč měsíčně mají nárok všichni zaměstnanci s podepsaným prohlášením k dani u zaměstnavatele. Daňové rozdíly se ještě zvyšují za celý kalendářní rok, neboť pouze v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání lze uplatnit daňové odpočty a některé daňové slevy, na které je nárok. Mezi roční daňové slevy patří školkovné a daňová sleva na manželku/manžela s rozhodnými vlastními ročními příjmy nepřesahujícími 68 000 Kč.

Petr Gola

Další články k tématu Průměrná mzda v ČR

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí