Jak se liší výpověď podaná zaměstnancem a zaměstnavatelem?

štítek Právo čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Pracovní poměr může ukončit písemnou výpovědí zaměstnanec i zaměstnavatel. V obou případech běží dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce. Kdy může podat zaměstnavatel výpověď a kdy zaměstnanec?

Zaměstnanec může podat písemnou výpověď i bez udání důvodu, zaměstnavatel musí písemnou výpověď odůvodnit dle důvodů taxativně vyjmenovaných v zákoníku práce. V praxi nejčastějším výpovědním důvodem ze strany zaměstnavatele je dle § 52, písmena c) pro nadbytečnost. Výpověď musí být vždy podaná písemně. Zaměstnanec může výpověď napsat velmi stručně, není stanoven žádný závazný vzor. S případným odvoláním výpovědi však musí souhlasit i zaměstnavatel, proto je podání výpovědi vhodné si důkladně promyslet a nepodávat výpověď unáhleně, ale vždy až s klidnou hlavou. Za pár dní se může totiž vše jevit jinak.

Výpověď a odstupné

V případě, že zaměstnanec podá výpověď, tak nemá nárok na odstupné, ani v případě, že pracoval pro zaměstnavatele např. 20 let. Zákonné odstupné náleží pouze v případě, že zaměstnanec obdrží výpověď pro zákonné důvody, na kterých nenese vinu – tj. rušení zaměstnavatele nebo jeho části, přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, nadbytečnost zaměstnance nebo nemožnost práce z důvodu pracovního úrazu či nemoci z povolání.

Jak vysoké je odstupné?

Výše zákonného odstupného závisí na délce pracovního poměru u zaměstnavatele. Zaměstnavatel může samozřejmě poskytnout odstupné nad rámec zákonného minima. Zákonné odstupné náleží nejméně ve výši:

a) Jednonásobku průměrného výdělku zaměstnance, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok.

b) Dvojnásobku průměrného výdělku zaměstnance, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky.

c) Trojnásobku průměrného výdělku zaměstnance, když pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.

Když dostává zaměstnanec od zaměstnavatele výpověď, protože již nesmí podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně-lékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozici, potom náleží odstupné ve výši 12násobku průměrného výdělku.

Petr Gola

Další články k tématu První zaměstnání

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí