Sjednání zkušební doby je běžnou praxí

štítek Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Naprostá většina zaměstnavatelů sjednává v pracovní smlouvě se zaměstnanci zkušební dobu. Přesto není potřeba se zkušební doby bát. Zkušební doba je pro zaměstnavatele pouze pojistkou.

Během zkušební doby může pracovní poměr ukončit bez udání důvodu zaměstnanec i zaměstnavatel. Zkušení personalisté však raději kladou vyšší nároky na výběrové řízení, aby následně docházelo k ukončení pracovního poměru v prvních měsících pracovního poměru pouze výjimečně. I pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se požaduje písemná forma, přičemž pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení druhé straně, pokud není uveden den pozdější.

Tříměsíční zkušební doba

Rychlé ukončení pracovního poměru bez nároku na odstupné je takovou záchrannou brzdou pro zaměstnavatele, jestliže v prvních týdnech zjistí, že nový zaměstnanec na svoji práci vůbec nestačí. Zkušební doba musí být sjednána písemně nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, přičemž zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována.

Zkušební doba nesmí být delší než:

  • Tři měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru.
  • Šest měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru u vedoucího zaměstnance.

Vysoké náklady

Náklady spojené s výběrem a zaučením nového zaměstnance jsou vysoké, současně je potřeba v prvních týdnech počítat s vyšším pracovním nasazením i kolegů, kteří se musí věnovat nejenom svoji práci, ale současně musí pomáhat novému pracovníkovi. Úspěšné firmy tedy v žádném případě nechtějí ověřovat schopnosti zaměstnanců teprve během zkušební doby. Pro zaměstnavatele je ideální, jestliže se nový zaměstnanec co nejrychleji ve firmě adaptuje a pracuje samostatně. Trendem je tedy raději pečlivěji prověřit schopnosti a dovednosti v rámci možností již při výběrovém řízení, aby se minimalizovalo ukončení pracovního poměru ve zkušební lhůtě.

Zatnout zuby, ale vše má své hranice

Pro absolventy je velmi důležité získat potřebnou praxi, první týdny v prvním zaměstnání nejsou mnohdy jednoduché. Pracovní a studijní život se značně liší. Přesto je vhodné v prvním zaměstnání vydržet přiměřenou dobu, aby se případná nová práce hledala se získanou praxí již lépe. V prvních měsících je tedy dobré pracovat s maximálním úsilím. V některých případech však může být zrušení prvního pracovního poměru ve zkušební době vysvobozením, ale k tomuto kroku je dobré přistoupit až po velmi důkladném promyšlení situace.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí