Lze mít uzavřeno i více pracovních smluv

štítek Zaměstnání přečtete do minuty

foto: unsplash.com, ilustrační fotografie

Pracovní smlouva musí být vždy uzavřena písemně a v pracovní smlouvě musí být uveden druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Zaměstnanci by si měli schovávat všechny uzavřené pracovní smlouvy.

Někteří zaměstnavatelé upřednostňují stručné pracovní smlouvy, kde jsou uvedeny jenom základní minimální povinné údaje v souladu se zákoníkem práce, jiní zaměstnavatelé preferují velmi podrobné pracovní smlouvy. V případě, že pracovní smlouva neobsahuje údaje o právech a povinnostech vplývajících z pracovního poměru, tak je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich informovat nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru.

Více souběžných pracovních smluv

Někteří zaměstnanci pracují současně pro více zaměstnavatelů. V takovém případě mohou mít uzavřeno souběžně více pracovních smluv, zpravidla na zkrácené úvazky. Pracovat pro více zaměstnavatelů současně je možné, v praxi se většinou volí pro práci pro druhého zaměstnavatele některá z pracovních dohod. Práce pro dva zaměstnavatele nezbavuje daňových povinností. Sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu se platí z obou zaměstnání.

I dohody musí být uzavřeny písemně

Nejenom pracovní smlouva, ale i dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřeny písemně. Při práci pro více zaměstnavatelů současně lze uplatnit daňové slevy, na které je nárok pouze u jednoho z nich, a to u kterého je podepsáno prohlášení k dani.

Důchodové nejasnosti

Výpočet důchodu a důchodové nároky závisí na celém průběhu pojištění. Protože se tedy hodnotí pro důchod již první zaměstnání, tak se může stát, že následně nemá Česká správa sociálního zabezpečení ve své databázi všechny údaje dle skutečnosti, např. z důvodu, že některý zaměstnavatel neplnil svoji zákonnou povinnost. Případné nesrovnalosti v průběhu pojištění je možné následně vydokladovat, a to mimo jiné i pracovní smlouvou nebo zápočtovým listem.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí