Výpověď podaná zaměstnancem

štítek Právo čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Jestliže zaměstnanec obdrží zajímavější pracovní nabídku nebo je v práci hrubě nespokojený, tak může pracovní poměr jednostranně ukončit. Podat výpověď. S čím je potřeba při podání výpovědi počítat? A jak takovou výpověď napsat?

Zaměstnanec může kdykoliv pracovní poměr ukončit výpovědí. Výpověď je však potřeba podat písemně. Zaměstnanec může dát dle § 50 zákoníku práce výpověď i bez udání důvodu nebo s uvedením jakéhokoliv důvodu. V praxi většina zaměstnanců výpovědní důvod neuvádí.

Pracovní poměr nekončí ihned

Při zrušení pracovního poměru ve zkušební době může být pracovní poměr ukončen ihned. Stejně tak může být poměrně rychle ukončen pracovní poměr dohodou, jestliže s daným termínem souhlasí zaměstnavatel i zaměstnanec. Pracovní poměr výpovědí ze strany zaměstnance však rychle nekončí. Zaměstnanec podávající výpověď musí počítat s dvouměsíční výpovědní lhůtou.

  • Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne kalendářního měsíce.
  • Když chce zaměstnanec ukončit pracovní poměr dříve než po uplynutí výpovědní lhůty, tak je potřeba se domluvit se zaměstnavatelem a ukončit pracovní poměr dohodou. Ne vždy je však domluva možná, potom je nutné dodržet výpovědní lhůtu.

Výpověď je potřeba dobře rozmyslet

V praxi dochází k situaci, že zaměstnanec podá výpověď nepromyšleně. Třeba z důvodu jednoho problému s kolegou nebo nesouhlasu s nějakým firemním postupem. Již na druhý den ráno si však zaměstnanec svůj postoj rozmyslí a zjistí, že se unáhlil. Chce výpověď odvolat. Takový postup však není jednoduchý. Doručenou výpověď zaměstnavateli je možné odvolat pouze se souhlasem zaměstnavatelem. Odvolání výpovědi a souhlas s jejím odvoláním musí být písemně.

Snížená podpora v nezaměstnanosti

Zaměstnanec, který podá výpověď, musí počítat s tím, že bude po celou dobu podpůrčí doby pobírat podporu v nezaměstnanosti ve snížené míře, tj. ve výši 45 % z průměrné čisté mzdy. Občané mladší 50 let pobírají podporu v nezaměstnanosti maximálně po dobu 5 měsíců, lidé ve věku 50 let až 55 let 8 měsíců a nezaměstnaní starší 55 let maximálně po dobu 11 měsíců.

Vzor písemné výpovědi podané zaměstnancem

MNO, spol. s r. o.

Se sídlem v Brně, Lesní 1515

Rozvázání pracovního poměru výpovědí

Dle pracovní smlouvy sjednané dne 3. listopadu 2011 pracuji ve Vaší společnosti jako IT pracovník. V souladu s ustanovením § 50 zákoníku práce podávám výpověď z pracovního poměru.

Pracovní poměr skončí uplynutím dvouměsíční výpovědní doby, tj. dnem 31. března 2015.

V Brně dne 19. ledna 2015

Jan Novák

Přírodní 29

Brno

Petr Gola

Další články k tématu Ukončení práce

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí