Daňové povinnosti

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Výpočet povinných daňových odvodů z prvního zaměstnání se neliší oproti standardnímu výpočtu. Zdanění mzdy u prvního zaměstnavatele není nijak zvýhodněno. Rovněž minimální mzda platí i pro absolventy.

V roce 2019 činí minimální měsíční mzda 13 350 Kč. Při práci na zkrácený úvazek může být nižší v závislosti na počtu odpracovaných hodin.

Daňové odvody

Z hrubé mzdy zaměstnance je mzdovou účetní odvedeno sociální pojištění (6,5 % z hrubé mzdy), zdravotní pojištění (4,5 % z hrubé mzdy) a daň z příjmu (15 % ze superhrubé mzdy a následně se odečtou daňové slevy). Dále platí za zaměstnance povinné pojistné i zaměstnavatel. Při nástupu do prvního zaměstnání je potřeba u mzdové účetní podepsat prohlášení k dani, aby bylo možné při výpočtu čisté měsíční mzdy uplatnit daňové slevy, na které je nárok (minimálně slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč měsíčně) a dále je nutné mzdové účetní sdělit příslušnou zdravotní pojišťovnu. Vždy při změně zdravotní pojišťovny v průběhu zaměstnání je následně nutné tuto povinnost mzdové účetní oznámit do 8 dní, aby bylo zdravotní pojištění zasíláno na účet správné zdravotní pojišťovny.

Pojistné je povinné

Od sociálního pojištění ani zdravotního pojištění se nelze odhlásit a není možné být účasten např. pouze na komerčním pojištění. Od plateb na sociálním pojištění se následně odvíjí nemocenské a důchodové dávky. Čím vyšší hrubá mzda a vyšší odvody na sociálním pojištění, tím vyšší tyto státní dávky. Při výpočtu nemocenských i důchodových dávek je však potřeba počítat s prvkem solidarity, proto náhradový poměr s rostoucím příjmem klesá. Zaměstnanci s nižší hrubou mzdou mají tedy vyšší poměr nemocenských a důchodových dávek vůči dosahované hrubé mzdě. Zdravotní pojištění slouží k financování lékařské péče.

Zaplacenou daň lze obdržet zpět

Při nástupu do prvního zaměstnání během roku 2019 vznikne nárok na daňovou vratku za rok 2019, neboť zaplacené zálohy na dani z příjmu fyzických osob budou vyšší než vypočtená roční daňová povinnost za celý kalendářní rok 2019 v daňovém přiznání nebo v ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem. Absolventi neuplatní během roku v celém rozsahu slevu na poplatníka, protože budou pracovat pouze po část roku 2019. V daňovém přiznání či ročním zúčtování daně za rok 2019 se však uplatní sleva na poplatníka vždy v celkové částce 24 840 Kč, a to bez ohledu na počet odpracovaných měsíců během roku 2019.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí