Jak vysoká je maximální mateřská?

štítky Mateřská Pojištění Sociální dávky čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Na rodičovský příspěvek mají nárok všechny maminky, přičemž si mohou zvolit délku jeho pobírání a tím i jeho výši. Pro přiznání mateřské je potřeba splnit zákonné podmínky a pobírá se zpravidla 28 týdnů. Měsíční částku mateřské si nelze určit a její výše závisí na dosahovaném příjmu.

Zaměstnankyně mají nárok na mateřskou, jestliže v posledních dvou letech před porodem splnila podmínku pojištění alespoň v rozsahu 270 dní a současně jí trvá účast na nemocenském pojištění nebo na mateřkou nastoupila v 180denní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání. Přestože jsou těhotné zaměstnankyně v ochranné lhůtě, tak pracovní poměr sjednaný na dobu určitou skončí, i během těhotenství.

Praktický příklad

Studentka VŠ Pokorná bude od narození svého dítěte pobírat rodičovský příspěvek. Na mateřskou ji nevznikne nárok, neboť doba studia se do doby pojištění nezapočítává a studentka Pokorná během studia nepracovala.

Samostatně výdělečně činné maminky mají nárok na mateřskou pouze v případě účasti na dobrovolném nemocenském pojištění alespoň po dobu 180 dní v období jednoho roku před porodem a získání doby pojištění alespoň v rozsahu 270 dní v posledních dvou letech. Pokud si samostatně výdělečně činná maminka neplatí dobrovolné nemocenské pojištění, potom nemůže mateřskou pobírat.

Vyšší příjem = vyšší mateřská

Stejně jako ostatní nemocenské dávky se mateřská počítá z průměrného hrubého příjmu v rozhodném období, což je zpravidla za 12 kalendářních měsíců. Z průměrné měsíční hrubé mzdy se nejdříve vypočítá denní neredukovaný vyměřovací základ, který se následně redukuje. Redukční hranice v roce 2019 jsou 1 090 Kč, 1 635 Kč a 3 270 Kč. V první redukční hranici se mateřská počítá ze 100 %, v druhé z 60 % a ve třetí z 30 %. K dennímu neredukovanému vyměřovacímu základu nad 3 270 Kč se nepřihlíží. Denní mateřská následně činí 70 % z redukovaného denního vyměřovacího základu. Maximální měsíční mateřská (za 30 dní) v roce 2019 je tedy 40 080 Kč. Na maximální měsíční mateřskou dosáhnou zaměstnankyně s průměrnou hrubou mzdou 99 420 Kč a více.

Mateřská v roce 2019 v závislosti na hrubé mzdě

Hrubá mzda Měsíční mateřská (za 30 dní) Hrubá mzda Měsíční mateřská (za 30 dní)
15 000 Kč 10 380 Kč 40 000 Kč 25 770 Kč
20 000 Kč 13 830 Kč 50 000 Kč 29 820 Kč
25 000 Kč 17 280 Kč 60 000 Kč 31 920 Kč
30 000 Kč 20 730 Kč 70 000 Kč 33 960 Kč
35 000 Kč 23 670 Kč 80 000 Kč 36 060 Kč

Petr Gola

Další články k tématu Nemocenské dávky

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP