Zajímavosti o nemocenských dávkách

štítky Pojištění Sociální dávky čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Při účasti na nemocenském pojištění nejsou pojištěnci v případě nemoci nebo péče o dítě bez finančních prostředků. Pro přiznání nemocenských musí být splněny zákonné podmínky. Podívejme se na vybrané zajímavosti u nemocenských dávek.

Pro všechny nemocenské dávky platí, že pro jejich pobírání je nutné splnit podmínku pojištění. Všechny nemocenské dávky jsou zastropovány a při jejich výpočtu platí, že čím vyšší příjem, tím vyšší nemocenské dávky. Vzhledem k zastoupení principu solidarity, však mají občané s nižšími příjmy vyšší náhradový poměr při výpočtu nemocenských dávek. Lidé s vyššími příjmy si tedy během nemoci nebo mateřské finančně pohorší více než lidé s nižšími příjmy.

Invalidní důchodci mají nárok na nemocenskou

Zejména příjemci invalidního důchodu prvního a druhého stupně si v praxi velmi často přivydělávají, např. prací na zkrácený úvazek. Při účasti na nemocenském pojištění mají nárok na nemocenskou bez omezení i příjemci invalidního důchodu prvního a druhého stupně. Příjemci invalidního důchodu třetího stupně mají nárok na nemocenskou nejdéle po dobu 70 kalendářních dní. Souběh nemocenské a invalidního důchodu je tedy v praxi možný.

Ošetřovné během rodičovské nenáleží

Maminky pobírající rodičovský příspěvek nemohou v případě nemoci dítěte ještě pobírat ošetřovné. Souběh rodičovského příspěvku a ošetřovného není v praxi možný. Ošetřovné nemůže pobírat ani otec dítěte, jestliže matka dítěte pobírá na nemocné dítě rodičovský příspěvek.

Dlouhodobé ošetřovné

Dlouhodobé ošetřovné je možné pobírat 90 kalendářních dní a pro přiznání dlouhodobé ošetřovného je nutné splnit podmínku pojištění v rozsahu alespoň 90 kalendářních dní v posledních 4 měsících. Dlouhodobé ošetřovné může být poskytováno pouze jednomu oprávněnému.

Mateřskou může pobírat i otec dítěte

I otec dítěte může pobírat mateřskou, pokud uzavře s matkou dítěte písemnou dohodu, kterou rodiče odevzdají na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Dohodu je možné uzavřít nejdříve v od počátku sedmého týdne po porodu, přičemž v písemné dohodě musí být uveden den, od kterého bude pojištěnec o dítě pečovat, a den porodu. Podpisy na písemné dohodě musí být úředně potvrzeny, což je možné i na místně příslušné OSSZ.

Petr Gola

Další články k tématu Nemocenské dávky

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP