Nárok na ošetřovné a jeho výše

štítky Pojištění Sociální dávky čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Ošetřovné je možné standardně pobírat 9 kalendářních dní, na prodlouženou 16denní lhůtu mají při splnění zákonných podmínek nárok osamělí zaměstnanci. Jak vysoké ošetřovné je?

Pro účely nároku na ošetřovné se osamělým zaměstnancem považuje zaměstnanec svobodný, ovdovělý, rozvedený, pokud nežije s družkou (druhem) nebo v registrovaném partnerství. Prodloužená 16denní lhůta pro ošetřovné přitom platí pro osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou docházku.

Kdy vzniká nárok na ošetřovné?

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec účasten na nemocenském pojištění. Ošetřovné může pobírat zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování:

  • dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz
  • jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou

Praktický příklad

Paní Veselá má pouze příjmy z pronájmu. Paní Veselá nyní pečuje o nemocnou matku, se kterou žije v jedné domácnosti. Paní Veselá nemá na ošetřovné nárok, neboť není účastna na nemocenském pojištění.

Praktický příklad

Patrik (7 let) je nemocný. Nejdříve je s ním doma 5 dní matka a následně 4 dny otec. Během pobírání ošetřovného se mohou rodiče vystřídat.

Výpočet ošetřovného

Ošetřovné se vypočítává z neredukovaného denního vyměřovacího základu. V roce 2019 se neredukovaný denní vyměřovací základ v první redukční hranici (do 1 090 Kč) započítává z 90 %, v druhé redukční hranici (od 1 090 Kč do 1 635 Kč) z 60 % a ve třetí redukční hranici (od 1 635 Kč do 3 270 Kč) z 30 %. Denní ošetřovné následně činí 60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu. Maximální denní ošetřovné v roce 2019 bude činit 1 080 Kč, protože nad částku 3 270 Kč se neredukovaný denní vyměřovací základ nepočítá.

Praktický příklad

Paní Marková má průměrnou hrubou mzdu 32 000 Kč. Jak vysoké ošetřovné dostane za 9 dní?

  • Neredukovaný osobní vyměřovací základ je 1 052,05 Kč (32 000 Kč × 12 měsíců: 365 dní).
  • Redukovaný osobní vyměřovací základ je 947 Kč (1 052,05 Kč × 90 %).
  • Denní ošetřovné je 569 Kč (947 Kč × 60 %).

Za 9 kalendářních dní bude mít paní Marková nárok na ošetřovné ve výši 5 121 Kč (569 Kč × 9 dní).

Petr Gola

Další články k tématu Nemocenské dávky

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP