OSVČ jsou při nemoci většinou bez peněz

štítky Pojištění Sociální dávky Zdraví přečtete do minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Většina osob samostatně výdělečně činných je v případě pracovní neschopnosti bez peněz, nárok na náhradu mzdy OSVČ nemají a na nemocenskou pouze v případě, že jsou účastny na dobrovolném nemocenském pojištění.

OSVČ neplatící si dobrovolné nemocenské pojištění v případě pracovní neschopnosti nedostanou od státu žádné peníze. Pokud se OSVČ rozhodnou si dobrovolné nemocenské pojištění platit, potom musí platit měsíční částku dobrovolného nemocenského pojištění ze stejného vyměřovacího základu jako měsíční platbu na důchodovém pojištění.

V praxi je možné si platit vyšší platby na dobrovolném nemocenském pojištění za účelem vyšší nemocenské, ale to současně znamená i povinnost platit dobrovolně více na důchodovém pojištění, než odpovídá dosaženým hospodářským výsledkům. Této možnosti tak většina OSVČ nevyužívá, neboť je to finančně nevýhodné. OSVČ platící nízké platby na dobrovolném nemocenském pojištění musí přitom počítat s nedostatečnou nemocenskou.

Praktický příklad

Pan Kučera dosáhl za rok 2017 hrubého zisku (příjem ponížený o výdaje) 400 000 Kč. Vyměřovací základ pro platbu pojistného je 200 000 Kč. Měsíční vyměřovací základ potom je 16 667 Kč. Měsíční platba na důchodovém pojištění je 4 867 Kč a měsíční platba na nemocenském pojištění 384 Kč.

V případě měsíční platby na nemocenském pojištění ve výši 384 Kč by v případě nároku na nemocenskou rozsahu 30 dní (od 15. kalendářního dne) byla souhrnná částka nemocenské ve výši 9 330 Kč.

Jak je to při vedlejší činnosti?

Výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání je výhodný i s ohledem na případné čerpání nemocenské. V případě pracovní neschopnosti vznikne nárok na nemocenskou z dosahovaného příjmu ze zaměstnání. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se tak živnostník v případě nemoci nedostane do situace, že bude bez peněz. Nárok na nemocenskou přitom vzniká i při práci na zkrácený úvazek. Rozhodující je skutečnost, že je z příjmu odváděno pojistné.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP