Nemocenská v roce 2019

štítky Pojištění Sociální dávky Zdraví čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

I v roce 2019 bude nemocenská náležet až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Jak vysoká bude nemocenská příští rok? Kteří zaměstnanci nemají na nemocenskou nárok?

Výše nemocenské závisí na rozhodném příjmu zpravidla v předcházejících 12 kalendářních měsících. Na nemocenskou mají nárok všichni zaměstnanci, kterým je z jejich hrubé mzdy odváděno sociální pojištění. V praxi tedy mají nárok na nemocenskou i zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek, neboť z hrubé mzdy ze zkráceného úvazku je vždy odváděno sociální pojištění, bez ohledu na výši hrubé mzdy. Nárok nemocenskou ale nemají zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a méně.

Výpočet nemocenské v roce 2019

Nemocenská se počítá z neredukovaného denního vyměřovacího základu. Do první redukční hranice (v roce 2019 do částky 1 090 Kč) se započítává z 90 %, v druhé redukční hranici (v roce 2019 od 1 090 Kč do 1 635 Kč) se započítává z 60 % a ve třetí redukční hranici (v roce 2019 od 1 635 Kč do 3 270 Kč) se započítává z 30 %. Denní nemocenská následně činí 60 % v prvních 16 kalendářních dnech, 66 % v dalších 30 kalendářních dnech a 72 % v následujících dnech.

Praktický výpočet

Paní Nováková má průměrnou hrubou mzdu za rozhodné období ve výši 34 000 Kč. Od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti bude paní Nováková pobírat nemocenskou po dobu 30 dní. Jak vysokou nemocenskou bude paní Nováková mít?

  • Neredukovaný denní vyměřovací základ je 1 117,81 Kč (34 000 Kč × 12 měsíců: 365 dní)
  • Zápočet za první redukční hranici je 981 Kč (1 090 Kč × 90 %)
  • Zápočet v druhé redukční hranici je 16,68 Kč (1 117,81 Kč – 1 090 Kč)  × 30 %)
  • Redukovaný denní vyměřovací základ je tedy 998 Kč (981 Kč + 16,68 Kč).
  • Denní nemocenská v prvních 16 kalendářních dnech je 599 Kč (998 Kč × 0,6)
  • Denní nemocenská v dalších 14 kalendářních dnech je 659 Kč (998 Kč × 0,66).

Paní Nováková obdrží nemocenskou celkem ve výši 18 810 Kč (599 Kč × 16 dní + 659 Kč × 14 dní).

Nemocenská po skončení zaměstnání

Nárok na nemocenskou vzniká i v ochranné 7denní lhůtě po skončení zaměstnaneckého poměru. Po skončení zaměstnání však vzniká nárok pouze na nemocenskou. Náhrada mzdy, kterou vyplácí v prvních 14 kalendářních dnech pracovní neschopnosti zaměstnavatel, je možné obdržet pouze za dobu trvání pracovního poměru.

Petr Gola

Další články k tématu Nemocenské dávky

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí