Jak vysoká je otcovská?

Autor: Petr Gola
Rubriky:  Pojištění
Vydáno: 10. října 2018 0:00:00
zdroj: pixabay.com

Nárok na týdenní otcovskou je v období prvních 6 týdnů od narození dítěte dle vlastního rozhodnutí. Během tohoto týdne pobírá matka dítěte stále peněžitý příspěvek v mateřství a otec dítěte otcovskou. Jak vysoká je otcovská?

Otcovská patří mezi dávky nemocenského pojištění a je legislativou zavedena teprve od roku 2018. Nárok má otec dítěte po dobu jednoho týdne, pokud je splněna podmínka pojištění.

 

Všichni tatínci otcovskou nedostanou

Otcovskou tedy nemohou v praxi pobírat např. živnostníci neplatící si dobrovolné nemocenské pojištění nebo tatínci mající pouze pasivní příjmy, které nezakládají účast na nemocenském pojištění.  Samostatně výdělečně činní tatínci platící si dobrovolné nemocenské pojištění mají nárok na otcovskou, pokud účast na dobrovolném nemocenském pojištění trvá alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.

 

Otcovská není v paušální výši

Týdenní otcovská je různě vysoká. Souhrnná částka obdržené otcovské závisí na výši rozhodných příjmů. U všech nemocenských dávek platí, že čím vyšší příjmy, tím vyšší nemocenské dávky. Rovnostářský přístup je zaveden pouze u rodičovského příspěvku, kde jeho celková částka je stejná (lze si však zvolit délku pobírání a tím i jeho měsíční částku).

 

Výpočet otcovské v roce 2019

Základním vstupním údajem pro výpočet otcovské je denní vyměřovací základ, který se zjišťuje z hrubých příjmů dosažených v 12 předcházejících kalendářních měsících na jeden den. I v roce 2019 se bude denní vyměřovací základ redukovat. V první redukční hranici (do 1 090 Kč) se započítává ze 100 %, v druhé redukční hranici (od 1 090 Kč do 1 635 Kč) se počítá z 60 %, ve třetí redukční hranici (od 1 635 Kč do 3 270 Kč) se počítá z 30 % a denní vyměřovací základ nad 3 270 Kč se již při výpočtu nezohledňuje. Nepřímo je tedy stanovena maximální výši týdenní otcovské, která v roce 2019 činí 9 352 Kč.

 

Praktický výpočet

Pan Novák má průměrnou hrubou mzdu 37 000 Kč. Jak vysokou bude mít v roce 2019 otcovskou?

  • Neredukovaný vyměřovací základ je 1 216,44 Kč (37 000 Kč x 12 měsíců: 365 dní), redukovat se bude tedy pouze v prvních dvou pásmech
  • Z první redukční hranice se bude počítat 1 090 Kč, z druhé 75,86 Kč (1 216,44 Kč – 1 090 Kč) x 60 %). Redukovaný denní vyměřovací základ je tedy 1 166 Kč (1 090 Kč + 75,86 Kč, zaokrouhleno na celé Kč nahoru).
  • Denní otcovská je tedy 817 Kč (1 166 Kč x 70 %), týdenní potom 5 719 Kč (817 Kč x 7 dní).

Pan Novák bude mít tedy nárok na týdenní otcovskou ve výši 5 719 Kč, přičemž pobírání otcovské nijak nezmění nárok jeho manželky na mateřskou.

Reklama

Další články tématu

Zajímavosti o nemocenských dávkách

Při účasti na nemocenském pojištění nejsou pojištěnci v případě nemoci nebo péče o dítě bez...

Jak vysoká je maximální mateřská?

Na rodičovský příspěvek mají nárok všechny maminky, přičemž si mohou zvolit délku jeho pobírání...

Nárok na ošetřovné a jeho výše

Ošetřovné je možné standardně pobírat 9 kalendářních dní, na prodlouženou 16denní lhůtu mají při...

Nemocenská v roce 2019

I v roce 2019 bude nemocenská náležet až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Jak...

Témata

Prodej nemovitosti

Při dodržení časového testu je příjem z prodeje nemovitosti osvobozen od daně z příjmu fyzických...

Příjmy studentů

Během letních měsíců v období školních prázdnin si řada středoškoláků a vysokoškoláků...

Auto a daně

Bez auta se neobejde téměř žádný živnostník. Uplatněné výdaje za auto se liší, zdali se vede...

Podnikatelské úvěry

Financování podnikání prostřednictvím bank je běžným způsobem získání prostředků ať už pro...

Zaměstnanci a daň

Při dodržení zákonných podmínek si mohou nechat zaměstnanci provést roční zúčtování od svého...

Reklama
Reklama

Nelehký život OSVČ

Na co nemají OSVČ nárok?

Při výkonu vlastní samostatné výdělečné činnosti je nutné počítat s rizikem, vysokou vlastní zodpovědností, nižší právní ochranou než mají zaměstnanci a s případně nízkými státními dávkami.

Otevřete téma

Reklama

O webu DůmFinancí.cz | Inzerce | Loga

Užitečné: Seznam finančních úřadů | Aktuální kurzovní lístek ČNB

Partneři: Finanční poradenství | poradci-sobě.cz | Roští.cz | Bankovní poplatky.com | Moje poplatky.cz


Všechny materiály © Copyright 2006 - 2019 DůmFinancí.cz (dumfinanci.cz ). Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1802-5153. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Ekonomický portál DůmFinancí.cz vydává společnost FINFOCUS, s.r.o., Smluvní podmínky , Soukromí
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o.