Sirotčí důchod náleží různě dlouhou dobu

štítek Sociální dávky čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Sirotčí důchod může být vyplácen různě dlouho. Žádost o sirotčí důchod na neplnoleté děti vyřizuje zpravidla druhý z žijících rodičů, plnoleté děti si žádají o sirotčí důchod samy.

Nárok na sirotčí důchod má při splnění zákonných podmínek nezaopatřené dítě po svém rodiči nebo osvojiteli nebo osobě, která dítě převzala do péče, když tato osoba pobírala starobní nebo invalidní důchod či ke dni smrti splnila potřebnou dobu pojištění k přiznání invalidního důchodu nebo zemřela následkem pracovního úrazu.

Měsíční částka sirotčího důchodu je vždy stejná. Výše sirotčího důchodu nezávisí na věku dítěte, ale na měsíční částce důchodu, kterou zemřelý pobíral nebo na kterou by měl nárok. V případě splnění podmínky nezaopatřenosti je možné pobírat sirotčí důchod nejdéle do 26 let věku. Některé děti mohou pobírat sirotčí důchod jenom např. rok a jiné děti déle než 20 let, záleží na konkrétní situaci.

Praktický příklad 1)

Emilovi (3 roky) zemřel tatínek. Veškeré záležitosti ohledně sirotčího důchodu vyřídí za Emila jeho maminka. Sirotčí důchod bude Emilovi náležet po celou dobu, co bude splňovat podmínku nezaopatřenosti, a to bez ohledu na vlastní příjem a majetkové poměry jeho maminky.

Praktický příklad 2)

Lucii (21 let) zemře maminka. Lucie nemá na sirotčí důchod nárok, protože již dva roky pracuje na standardní pracovní poměr a nesplňuje tudíž podmínku nezaopatřenosti. Sirotčí důchod lze při splnění podmínky nezaopatřenosti (tj. zejména při studiu) pobírat až do 26 let, ale to neznamená, že do 26 let pobírají sirotčí důchod všechny děti.

Praktický příklad 3)

Jana (23 let) studuje na vysoké škole řádnou denní formou a během studia si přivydělává. Přestože má Jana vlastní příjem, tak má nárok i na sirotčí důchod, protože splňuje podmínku nezaopatřenosti.

Praktický příklad 4)

Pan Novák žil v jedné domácnosti s paní Kučerovou a jejím synem Jaroslavem. Jaroslav (17 let) nemá nárok na sirotčí důchod, protože pan Novák není jeho otcem ani osvojitelem.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí