„Částečný“ invalidní důchod nestačí

štítky Stalo se Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně. Finančně vyjít s částečným invalidním důchodem je velmi složité, neboť měsíční částka většinou nedosahuje ani 8 tisíc Kč.

Invalidní důchod prvního stupně a druhého stupně (dříve částečný invalidní důchod) k pokrytí finančních výdajů jednoznačně nestačí. Ani při velmi vysokých příjmech invalidní důchod prvního stupně není vyšší než 7 500 Kč.

Každý rok pojištění se při výpočtu invalidního důchodu prvního stupně započítává jako 0,5 % z výpočtového základu, při výpočtu invalidního důchodu druhého stupně jako 0,75 % výpočtového základu.

Praktický příklad

Pan Novák (49 let) si požádá na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení o invalidní důchod. Posudkovým lékařem je mu přiznána invalidita prvního stupně. Pan Novák má osobní vyměřovací základ (průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky) v současné hodnotě před přiznáním invalidity ve výši 42 000 Kč.

Pan Novák získal dobu pojištění v rozsahu 44 let (včetně dopojištěné doby pojištění). Při výpočtu invalidního důchodu se totiž nepočítá pouze doba pojištění před přiznáním invalidity, ale i dopojištěná doba (do důchodového věku bezdětné ženy stejného ročníku narození, v některých případech se dopočtená doba krátí).

  • Výpočtový základ činí 20 682 Kč. Do první redukční hranice v částce 13 191 Kč se osobní vyměřovací základ počítá ze 100 % a v druhé redukční hranici od 13 191 Kč do 119 916 Kč z 26 %.
  • Zápočet za získanou dobu pojištění činí 22 % (44 let × 0,5 %).
  • Procentní výměra invalidního důchodu prvního stupně je tedy jen 4 550 Kč (20 682 Kč × 22 %).
  • Základní výměra důchodu, která je pro všechny penze stejná, činí 2 700 Kč.
  • Měsíční částka invalidního důchodu prvního stupně je tedy 7 251 Kč.

Přestože měl pan Novák po dobu 25 let hrubou měsíční mzdu nadprůměrnou (v současné hodnotě 42 000 Kč), tak jeho měsíční invalidní důchod prvního stupně nebude ani 7 300 Kč.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP