Jak vysoká je podpora v nezaměstnanosti?

štítky Pojištění Sociální dávky čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Podpora v nezaměstnanosti není stejně vysoká. Lidé s vyššími příjmy mají i vyšší podporu v nezaměstnanosti, neboť základním vstupním údajem je předchozí čistá mzda. Podpora v nezaměstnanosti je však zastropována. Jak vysoká je maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2018?

Nemocenské dávky (nemocenská, mateřská, ošetřovné či otcovská) se počítají z hrubé mzdy zaměstnance, podpora v nezaměstnanosti se však počítá z čisté mzdy zaměstnance. Výše podpory v nezaměstnanosti činí v prvních dvou měsících 65 % z předchozího příjmu, v dalších dvou měsících potom 50 % z předchozího příjmu a v následujících měsících 45 % z předchozího příjmu. Když podá bez vážného důvodu zaměstnanec výpověď, tak náleží po celou dobu podpora v nezaměstnanosti ve snížené výši 45 % z předchozího příjmu.

  • Lidé mladší 50 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti maximálně po dobu 5 měsíců, lidé ve věku 50 až 55 měsíců mohou pobírat podporu v nezaměstnanosti maximálně 8 měsíců a lidé starší 55 let mohou podporu v nezaměstnanosti maximálně po dobu 11 měsíců.
  • V roce 2018 činí maximální měsíční podpora v nezaměstnanosti 16 681 Kč.

Obdržení odstupné oddaluje nárok na podporu v nezaměstnanosti

Zaměstnanci, kteří obdrží od zaměstnavatele odstupné, mají nárok na podporu v nezaměstnanosti až po uplynutí lhůty, na kterou odstupné náleží. Nárok na podporu v nezaměstnanosti se tedy odkládá. Odstupné náleží, pokud jsou splněny podmínky zákoníku práce a zaměstnanec obdrží výpověď z důvodů, na kterých nenese vinu (např. nadbytečnost zaměstnance). Např. při obdržení tříměsíčního zákonného odstupného náleží podpora v nezaměstnanosti až od 4. měsíce nezaměstnanosti.

Praktický příklad

Paní Nováková má 57 let a je nezaměstnaná. Paní Nováková obdržela od zaměstnavatele výpověď pro nadbytečnost a obdržela tříměsíční odstupné. Průměrná měsíční čistá mzda paní Novákové činí 19 975 Kč. Paní Nováková se ihned po skončení pracovního poměru registruje na úřadu práce.

  • V prvním až třetím měsíci nezaměstnanosti nenáleží paní Novákové podpora v nezaměstnanosti, protože obdržela odstupné. Paní Nováková je starší 55 let, tak má nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců. Obdržené odstupné nárok na podporu pouze odkládá.
  • Ve čtvrtém a pátém měsíci nezaměstnanosti má paní Nováková nárok na podporu v nezaměstnanosti ve výši 12 984 Kč (19 975 Kč × 65 %).
  • V šestém a sedmém měsíci nezaměstnanosti má paní Nováková nárok na podporu v nezaměstnanosti ve výši 9 988 Kč (19 975 Kč × 50 %).
  • V osmém až čtrnáctém měsíci nezaměstnanosti bude paní Nováková pobírat podporu v nezaměstnanosti ve výši 8 989 Kč (19 975 Kč × 45 %).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí