Bez doby pojištění není nárok na podporu v nezaměstnanosti

štítky Pojištění Sociální dávky čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Nemít práci automaticky neznamená, že se bude dostávat na účet podpora v nezaměstnanosti. Aby bylo možné dostávat podporu v nezaměstnanosti, tak je nutné se registrovat na úřadu práce a získat potřebnou dobu pojištění.

Žadatelé o podporu v nezaměstnanosti museli získat v posledních dvou letech dobu pojištění alespoň v rozsahu 12 měsíců. Bez potřebné doby pojištění nenáleží podpora v nezaměstnanosti. Do rozhodné doby pojištění se započítávají odpracované měsíce, kdy je ze mzdy odváděno sociální pojištění a měsíce výkonu samostatné výdělečné činnosti a náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu nebo doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně).

Praktický příklad

Slečna Bolková ukončila studium na vysoké škole, ale nenašla prozatím pracovní uplatnění. Slečna Bolková se registruje na úřadu práce, ale bez nároku na podporu v nezaměstnanosti. V posledních dvou letech nezískala totiž potřebnou dobu pojištění, když během studia nepracovala a samotné studium se jako doba pojištění nezapočítává.

Praktický příklad

Paní Procházková pracovala v posledních dvou necelých letech pouze na dohodu o provedení práce, vždy i pro více zaměstnavatelů současně. Měsíční odměna u každého zaměstnavatele však činila vždy 10 000 Kč. Z hrubé měsíční odměny 10 000 Kč a méně se neplatí sociální pojištění a toto období se tedy nehodnotí do doby pojištění. Paní Procházková nebude mít při registraci na úřadu práce nárok na podporu v nezaměstnanosti, neboť nesplňuje podmínku doby pojištění.

Praktický příklad

Pan Volný si různě přivydělával více než dva roky prací na černo. Aktuálně nemá pan Volný práci a registruje se na úřadu práce. Pan Volný nesplňuje podmínku doby pojištění a nebude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Prokázaná práce na černo je nejenom sankciována a lze obdržet vysoké pokuty, ale současně se taková práce nezohledňuje pro žádné státní dávky. 

Praktický příklad

Paní Sýkorová pracovala poslední dva roky na zkrácený úvazek. Ze zkráceného úvazku jí přitom bylo standardně odvedeno povinné pojistné. Po ukončení pracovního poměru bude mít paní Sýkorová nárok na podporu v nezaměstnanosti. Práce na zkrácený úvazek se počítá do doby pojištění. Z důvodu nižší mzdy než by měla při práci na plný úvazek, však bude mít i nižší podporu v nezaměstnanosti.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí