Příjmy od dvou zaměstnavatelů

štítky Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Daňové přiznání za rok 2017 musí podat i zaměstnanci, kteří v některém měsíci roku 2017 pracovali současně pro dva zaměstnavatele, a z obou zaměstnání jim byla odvedena zálohová daň z příjmu. Jak v takovém případě vyplnit daňové přiznání?

Zaměstnanci pracující pro dva zaměstnavatele současně nemohli požádat ani jednoho ze zaměstnavatelů o provedení ročního zúčtování daně za rok 2017 a musí si podat daňové přiznání. Základní termín za rok 2017 je do 3. Dubna 2018. Daňoví poplatníci mající pouze příjmy ze závislé činnosti přitom mohou vyplnit dvoustránkový daňový tiskopis.

Praktický příklad

Paní Nováková pracovala po celý rok 2017 pro zaměstnavatele A1 a měla hrubou mzdu vždy 25 000 Kč. Současně pracovala od září 2017 i pro zaměstnavatele A2 na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 15 000 Kč. Jak vyplní paní Nováková daňové přiznání?

  • Paní Nováková v daňovém přiznání uplatní pouze základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Od obou zaměstnavatelů si vyžádá paní Nováková „potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2017“, kde jsou uvedeny potřebné údaje k vyplnění daňového přiznání. Na zálohách na dani z příjmu bylo za rok 2017 zaměstnavatelem A1 odvedeno celkem 35 460 Kč (25 000 Kč × 1,34 × 15 % – 2 070 Kč).
  • U zaměstnavatele A1 měla paní Nováková podepsáno prohlášení k dani a uplatňovala při výpočtu čisté měsíční mzdy poměrnou slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč. Na zálohách na dani bylo zaměstnavatelem A2 odvedeno za čtyři měsíce (září až prosinec 2017) celkem 12 060 Kč (15 000 Kč × 1,34 × 15 %). Při výpočtu čisté mzdy nemohla být uplatňována sleva na poplatníka, kterou lze v každém měsíci uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele. Zpravidla u toho, kde je vyšší hrubá mzda.

Vyplněné dvoustránkové daňové přiznání paní Novákové

Řádek Text Částka
22 Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů 360 000 Kč (25 000 × 12 měsíců) + (15 000 × 4 měsíce)
23 Úhrn povinného pojistného 122 400 Kč (360 000 × 34 %)
24 Základ daně ze závislé činnosti 482 400 Kč (360 000 + 122 400)
32 Zaokrouhlený základ daně 482 400 Kč
33 Daň podle § 16 zákona 72 360 Kč (482 400 × 15 %)
36 Sleva na poplatníka 24 840 Kč
44 Úhrn slev na dani 24 840 Kč
45 Daň po uplatnění slev 47 520 Kč (72 360 – 24 840)
52 Úhrn sražených záloh na daň z příjmu 47 520 Kč
55 Zbývá doplatit 0 Kč (47 520 – 47 520)

Paní Nováková nebude na dani z příjmu nic doplácet ani neobdrží vratku. K daňovému přiznání přiloží jako přílohu obě potvrzení o zdanitelných příjmech.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí