Příjmy z nájmu a vyplnění daňové přílohy

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Daňoví poplatníci mající příjmy z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu musí podat čtyřstránkové daňové přiznání a musí vyplnit přílohu číslo dva daňového přiznání. A je jedno, zdali se jedná o zaměstnance, OSVČ nebo penzistu.

Z příjmů z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu se platí pouze daň z příjmu. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se neplatí. A to bez ohledu na výši dosaženého příjmu. Výdaje lze pro příjmy z nájmu uplatnit ve skutečné výši nebo uplatnit výdaje 30% výdajovým paušálem. V některých případech vzniká povinnost podat daňové přiznání pro příjmy z nájmu, i když roční daňová povinnost je následně nulová.

Kdo nepodává daňové přiznání?

Zaměstnanci pracující po celý rok pro jednoho zaměstnavatele nebo více zaměstnavatelů postupně za sebou, kteří u všech zaměstnavatelů podepsali prohlášení k dani a jejichž roční příjem z pronájmu nepřekračuje 6 000 Kč a neměli kromě příjmů ze zaměstnání žádné jiné zdanitelné příjmy, mohli za rok 2017 požádat posledního zaměstnavatele o roční zúčtování daně.

Praktický příklad

Penzistka Šťastná pobírala po celý rok 2017 starobní důchod a dále měla ještě roční příjem z pronájmu ve výši 60 000 Kč. Paní Šťastná má povinnost podat daňové přiznání za rok 2017, neboť její zdanitelné příjmy za rok 2017 jsou vyšší než 15 000 Kč. Do daňového přiznání bude uvádět pouze příjmy a výdaje z pronájmu. Roční důchody do částky 396 000 Kč jsou od daně z příjmu osvobozeny. V daňovém přiznání uplatní i daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka bude daň z příjmu nulová, přesto je nutné daňové přiznání podat. Paní Šťastná uplatní výdaje 30% výdajovým paušálem.

Vyplnění přílohy číslo dva

Číslo řádku Text Částka
201 Příjem dle § 9 60 000 Kč
202 Výdaje dle § 9 18 000 Kč (60 000 × 30 %)
203 Rozdíl mezi příjmy a výdaji 42 000 Kč (60 000 – 18 000)
206 Dílčí základ daně z nájmu 42 000 Kč

Částku 42 000 Kč následně uvede paní Šťastná do řádku číslo 39 na druhé straně daňového přiznání. Celkový daňový základ bude tedy 42 000 Kč – řádky číslo 39, 41, 41a, 42, 45, 55, 56. Daň před slevou bude 6 300 Kč (42 000 Kč × 15 %) – řádky číslo 57, 58 a 60. Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč (řádek číslo 64) však bude roční daňová povinnost 0 Kč (řádky číslo 71, 74 a 91).

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí