Daňové odpočty a daňové slevy v daňovém přiznání

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Nezdanitelné položky neboli daňové odpočty snižují daňový základ a daňové slevy přímo vypočtenou daň z příjmu. Kde se částky snižující výslednou daňovou povinnost v daňovém přiznání uvádí?

Zaměstnanci, kteří měli během roku 2017 pouze příjmy ze závislé činnosti, kteří mají povinnost podat daňové přiznání (např. z práce pro dva zaměstnavatele, u kterých jim byla odvedena zálohová daň současně) nebo kteří podávají daňové přiznání dobrovolně, mohou použít zjednodušený dvoustránkový daňový formulář.

Dvoustránkový daňový formulář

Ve dvoustránkovém daňovém formuláři jsou daňovým odpočtům věnovány řádky číslo 25 až 31. Na řádku číslo 32 je následně daňový základ z řádku č. 24 snížený o úhrn daňových odpočtů. Mezi daňové odpočty při splněný zákonných podmínek patří dary, odpočet úroků na řešení vlastní bytové situace, odpočet penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření, odpočet životního pojištění, odborové příspěvky, úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Daňové odpočty snižují pouze daňový základ, proto každá tisícikoruna daňového odpočtu přináší daňovou úsporu 150 Kč (1 000 Kč × 15 %).

Daňové slevy jsou ve dvoustránkovém daňovém formuláři uvedeny v řádcích číslo 36 až 44. Do řádku číslo 36 uvedou všichni daňoví poplatníci částku 24 840 Kč. Daňová sleva na poplatníka je ve všech případech stejně vysoká a není potřeba ji nijak dokládat. Pro uplatnění ostatních daňových slev, a sice slevy na manželku (manžela), invaliditu (prvního stupně), rozšířenou invaliditu (druhého a třetího stupně), držitele průkazu ZTP/P, studenta nebo za umístění dítěte (školkovné) musí být splněny zákonné podmínky. Daňové slevy snižují přímo vypočtenou daň z příjmu. V řádku číslo 45 však může být nejnižší hodnotou 0, uvedené daňové slevy snižují daňovou povinnost maximálně do nuly, i když je částka slev vyšší než vypočtená daň z příjmu.

Pro daňové zvýhodnění na děti je potřeba vyplnit tabulku číslo dvě. Souhrnná částka daňového zvýhodnění se uvádí do řádku 46. V případě, že je daňové zvýhodnění vyšší než daň z příjmu po odpočtu slev, tak vzniká nárok na daňový bonus. Při čerpání daňového bonusu se daň z příjmu neplatí, ale ještě se peníze od finančního úřadu obdrží. Daňový bonus je v řádku číslo 51. V případě čerpání daňové vratky (např. z důvodu čerpání daňového bonusu) se v řádku 55 uvede výsledná částka se znaménkem mínus.

Čtyřstránkový daňový formulář

Při vyplňování čtyřstránkového daňového formuláře se uvádí daňové odpočty do řádků číslo 46 až 53 na straně číslo dvě. V řádku 54 je souhrnná částka daňových odpočtů a v řádku 55 potom základ daně ponížený o daňové odpočty. Daňové slevy se vyplňují do řádků číslo 64 až 70  (souhrnná částka) v tabulce číslo jedna na straně tři. Mezi daňovými slevami je tady i případná sleva na EET. Daň po slevách je v řádku číslo 71. Při uplatňování daňového zvýhodnění na děti je nutné vyplnit tabulku číslo dvě na straně číslo tři a souhrnná částka daňového zvýhodnění se uvádí do řádku 72.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí