Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti a daňová příloha číslo jedna

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Všechny osoby samostatně výdělečně činné musí za rok 2017 doručit na finanční úřad daňové přiznání, přičemž nedílnou součástí daňového přiznání je i daňová příloha číslo jedna, kde se uvádí příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti.

I když byla samostatná výdělečná činnost během roku 2017 vykonávána pouze po dobu několika měsíců, tak je potřeba vyplnit daňové přiznání. Pro výpočet daně z příjmu fyzických osob přitom není rozhodující, zdali byla vykonávána hlavní nebo vedlejší samostatná výdělečná činnost.

Skutečné výdaje nebo paušál

Osoby samostatně výdělečně činné uplatní výdaje buď ve skutečné výši z účetnictví nebo daňové evidence nebo uplatní výdaje paušálem. Výdajový paušál se liší v závislosti na vykonávané činnosti:

  • 80% výdajový paušál platí u zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a u řemeslných živností
  • 60% výdajový paušál se uplatňuje u ostatních živností
  • 40% výdajový paušál se uplatní u jiného podnikání

V případě, že se výdajový paušál počítá z příjmu nepřesahujícího 1 000 000 Kč, potom je možné v daňovém přiznání za rok 2017 uplatnit při splnění zákonných podmínek slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti.

Praktický příklad

Podnikatelka Kučerová (maloobchod) má roční příjem za rok 2017 ve výši 845 000 Kč. Výdaje uplatní 60% výdajovým paušálem (ostatní živnost). Jak vyplnit přílohu číslo jedna daňového přiznání?

Paní Kučerová uvede vpravo nahoře přílohy číslo jedna daňového přiznání své rodné číslo a uvede křížek v políčku, že uplatňuje výdaje paušálem.

Řádek Částka
101 845 000 Kč
102 507 000 Kč (845 000 × 60 %)
104 338 000 Kč (845 000 – 507 000)
113 338 000 Kč
114 338 000 Kč

V tabulce dole uvede, že vykonává maloobchodní činnosti, uvede příslušnou 60% sazbu výdajového paušálu a uvede roční příjmy 845 000 Kč a příslušné výdaje dle paušálu. Částku z řádku 114 následně uvede do řádku číslo 37 na první straně daňového přiznání. Protože uplatňuje paní Kučerová pouze základní daňovou slevu na poplatníka, tak roční daň z příjmu činí 25 860 Kč (338 000 Kč × 15 %) – sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč).

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí