Ostatní daňové příjmy

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Pokud není ostatní příjem dle § 10 zákona o dani z příjmu osvobozen od daně, potom je nutné vyplnit přílohu číslo dvě daňového přiznání a tyto příjmy za rok 2017 zdanit. V praxi tak může vzniknout povinnost zdaňovat příležitostné příjmy, příjmy z prodeje nemovitosti, movitých věcí, cenných papírů nebo příjmů při zrušení životního pojištění či penzijního připojištění.

U ostatních příjmů je vhodné předem kalkulovat případné splnění zákonné podmínky, aby byl příjem od daně z příjmu osvobozen. Případné neosvobození totiž výrazně snižuje čistý výnos z takového příjmu. Z ostatních příjmů dle § 10 zákona o dani z příjmu se však neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění.

Časový test

U některých ostatních příjmů (např. příjem z prodeje nemovitosti nebo cenných papírů) je stanoven časový test, při jehož splnění je příjem od daně z příjmu fyzických osob osvobozen. Např. příjem z prodeje cenných papírů je od daně z příjmů fyzických osob daňově osvobozen, jestliže mezi nabytím a prodejem uplynuly tři roky. Příjem z prodeje nemovitosti je v případě splnění podmínky bydliště od daně z příjmu osvobozen, když mezi nabytím a prodejem uplynuly dva roky. Při nesplnění podmínky bydliště je příjem z prodeje nemovitosti od daně z příjmu osvobozen, pokud mezi nabytím a prodejem uplynula pětiletá lhůta.

Finanční limit

Pro některé ostatní příjmy je však stanoven i příjmový limit, kdy je daný příjem od daně z příjmu fyzických osob osvobozen. Příležitostné příjmy jsou osvobozeny do ročního příjmového limitu 30 000 Kč. Příjmy z prodeje cenných papírů jsou osvobozeny do ročního příjmu 100 000 Kč, i když není splněn tříletý časový test. Bezúplatné příjmy nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15 000 Kč.

Ztráta nesnižuje daňový základ

Základem daně dle § 10 zákona o dani z příjmu je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Když jsou výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu vyšší než příjem, tak se k rozdílu nepřihlíží.

Praktický příklad

Zaměstnanec Modrý podává daňové přiznání, protože má mimo roční příjem ze závislé činnosti i příjem z prodeje cenných papírů, který není daňově osvobozen. I když byl pro pana Modrého prodej cenných papírů ztrátový, tak dílčí základ daně dle § 10 zákona o dani z příjmu bude nulový. Ztráta z prodeje cenných papírů tedy nesníží panu Modrému celkový daňový základ (pouze ze závislé činnosti).

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí