Ostatní daňové příjmy

Autor: Petr Gola
Rubriky:  Daně
Vydáno: 16. března 2018 0:00:00
zdroj: pixabay.com

Pokud není ostatní příjem dle § 10 zákona o dani z příjmu osvobozen od daně, potom je nutné vyplnit přílohu číslo dvě daňového přiznání a tyto příjmy za rok 2017 zdanit. V praxi tak může vzniknout povinnost zdaňovat příležitostné příjmy, příjmy z prodeje nemovitosti, movitých věcí, cenných papírů nebo příjmů při zrušení životního pojištění či penzijního připojištění.

U ostatních příjmů je vhodné předem kalkulovat případné splnění zákonné podmínky, aby byl příjem od daně z příjmu osvobozen. Případné neosvobození totiž výrazně snižuje čistý výnos z takového příjmu. Z ostatních příjmů dle § 10 zákona o dani z příjmu se však neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění.

 

Časový test

U některých ostatních příjmů (např. příjem z prodeje nemovitosti nebo cenných papírů) je stanoven časový test, při jehož splnění je příjem od daně z příjmu fyzických osob osvobozen. Např. příjem z prodeje cenných papírů je od daně z příjmů fyzických osob daňově osvobozen, jestliže mezi nabytím a prodejem uplynuly tři roky. Příjem z prodeje nemovitosti je v případě splnění podmínky bydliště od daně z příjmu osvobozen, když mezi nabytím a prodejem uplynuly dva roky. Při nesplnění podmínky bydliště je příjem z prodeje nemovitosti od daně z příjmu osvobozen, pokud mezi nabytím a prodejem uplynula pětiletá lhůta.

 

Finanční limit

Pro některé ostatní příjmy je však stanoven i příjmový limit, kdy je daný příjem od daně z příjmu fyzických osob osvobozen. Příležitostné příjmy jsou osvobozeny do ročního příjmového limitu 30 000 Kč. Příjmy z prodeje cenných papírů jsou osvobozeny do ročního příjmu 100 000 Kč, i když není splněn tříletý časový test. Bezúplatné příjmy nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15 000 Kč.

 

Ztráta nesnižuje daňový základ

Základem daně dle § 10 zákona o dani z příjmu je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Když jsou výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu vyšší než příjem, tak se k rozdílu nepřihlíží.

 

Praktický příklad

Zaměstnanec Modrý podává daňové přiznání, protože má mimo roční příjem ze závislé činnosti i příjem z prodeje cenných papírů, který není daňově osvobozen. I když byl pro pana Modrého prodej cenných papírů ztrátový, tak dílčí základ daně dle § 10 zákona o dani z příjmu bude nulový. Ztráta z prodeje cenných papírů tedy nesníží panu Modrému celkový daňový základ (pouze ze závislé činnosti).

Reklama

Další články tématu

Daňové odpočty a daňové slevy v daňovém přiznání

Nezdanitelné položky neboli daňové odpočty snižují daňový základ a daňové slevy přímo vypočtenou...

Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti a daňová příloha...

Všechny osoby samostatně výdělečně činné musí za rok 2017 doručit na finanční úřad daňové...

Příjmy z nájmu a vyplnění daňové přílohy

Daňoví poplatníci mající příjmy z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu musí podat čtyřstránkové...

Příjmy od dvou zaměstnavatelů

Daňové přiznání za rok 2017 musí podat i zaměstnanci, kteří v některém měsíci roku 2017...

Témata

Život s dluhy

Vysoké zadlužení je nepříjemné pro rodinu, firmu i stát. Nemožnost splácet závazky může vést k...

Mzdy pod lupou

Česko patří mezi členské země EU s nejvyšším reálným růstem průměrné mzdy v posledních deseti...

Příjmy studentů

Během letních měsíců v období školních prázdnin si řada středoškoláků a vysokoškoláků...

Dávky pro rodiče

Porodné, peněžitý příspěvek v mateřství, rodičovský příspěvek nebo přídavky na děti, všechny...

Neplacené volno

Někdy z různých osobních nebo rodinných důvodů potřebuje zaměstnanec volno a požádá svého...

Reklama
Reklama

Jak dlouho náleží důchod

Doba pobírání penzí v ČR

V důchodové legislativě hraje věk důležitou roli. Bez dosažení důchodového věku nelze starobní důchod pobírat nebo při překročení věku již nenáleží sirotčí důchod. Jak dlouho lze jednotlivé důchody dostávat na účet?

Otevřete téma

O webu DůmFinancí.cz | Inzerce | Loga

Užitečné: Seznam finančních úřadů | Aktuální kurzovní lístek ČNB

Partneři: Finanční poradenství | poradci-sobě.cz | Roští.cz | Bankovní poplatky.com | Moje poplatky.cz


Všechny materiály © Copyright 2006 - 2018 DůmFinancí.cz (dumfinanci.cz ). Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1802-5153. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Ekonomický portál DůmFinancí.cz vydává společnost FINFOCUS, s.r.o., Smluvní podmínky , Soukromí
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o.