Školkovné a otcovská v roce 2018

štítky Daně Školkovné Sociální dávky čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Za celý kalendářní rok je možné uplatnit školkovné, jehož maximální hranice je na úrovni minimální mzdy platné k 1. lednu daného roku. Minimální mzda v roce 2018 činí 12 200 Kč, proto bude možné za rok 2018 uplatnit vyšší maximální školkovné na každé dítě o 1 200 Kč než za rok 2017.

Příznivou legislativní změnu však pocítí zaměstnanci až začátkem roku 2019. Při výpočtu měsíční čisté mzdy nelze školkovné uplatňovat. Školkovné se na rozdíl od daňového zvýhodnění na děti uplatňuje až za celý kalendářní rok. Zaměstnancům, kteří uplatní maximální školkovné, vznikne nárok na vyšší daňovou vratku než za rok 2017.

Praktický příklad

Zaměstnanec Černý bude mít po celý rok 2018 hrubou měsíční mzdu 30 000 Kč. Na daňových zálohách za celý rok 2018 při uplatňování pouze základní daňové slevy na poplatníka zaplatí 47 520 Kč. Zaměstnanec Černý požádá mzdovou účetní o provedení ročního zúčtování daně za rok 2018, přičemž uplatní maximální školkovné na dceru Danu ve výši 12 200 Kč. Z důvodu uplatnění školkovného vznikne za rok 2018 zaměstnanci Černému nárok na daňovou vratku ve výši 12 200 Kč. Za rok 2017 obdrží zaměstnanec Černý při stejné roční mzdě daňovou vratku pouze 11 000 Kč, což je maximální školkovné na jedno dítě za rok 2017. Daňové zvýhodnění na dceru Janu uplatňuje během roku manželka. Jeden z manželů může uplatňovat daňové zvýhodnění a druhý školkovné.

Tatínci mají nově nárok na otcovskou

Příznivou legislativní změnou pro rok 2018 je nárok tatínků na týdenní otcovskou. Otcovská je novou dávkou nemocenského pojištění. Nástup na týdenní otcovskou si určují tatínci v období šesti týdnů od narození dítěte. V daném týdnu bude tedy maminka pobírat peněžitý příspěvek v mateřství a tatínek otcovskou. Výše otcovské závisí na rozhodném příjmu. Otcovská se počítá jako ostatní nemocenské dávky z denního vyměřovacího základu, který se zpravidla zjišťuje z hrubých příjmů dosažených ve 12 předchozích kalendářních měsících v průměru na jeden den. V přiložené tabulce máme uvedenu týdenní otcovskou v závislosti na průměrné měsíční mzdě.

Hrubá mzda Týdenní otcovská Hrubá mzda Týdenní otcovská
16 000 Kč 2 583 Kč 44 000 Kč 6 216 Kč
20 000 Kč 3 227 Kč 48 000 Kč 6 489 Kč
24 000 Kč 3 871 Kč 52 000 Kč 6 685 Kč
 28 000 Kč 4 515 Kč 56 000 Kč 6 881 Kč
32 000 Kč 5 061 Kč 60 000 Kč 7 070 Kč
36 000 Kč 5 446 Kč 70 000 Kč 7 553 Kč
40 000 Kč 5 831 Kč 90 000 Kč 8 519 Kč

vlastní výpočet autora

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí