Čestné prohlášení manžela či manželky

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Za celý kalendářní rok je možné v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání uplatnit vysokou daňovou slevu na manželku nebo manžela ve výši 24 840 Kč, pokud manžel nebo manželka má vlastní příjmy nepřesahující 68 tisíc korun.

Zatímco sleva na poplatníka se uplatňuje při výpočtu čisté měsíční mzdy, tak sleva na manželku nebo manžela pouze jednou za rok. Důvodem je stanovení příjmového limitu, jaký nesmí druhý z manželů přesáhnout a kdy lze slevu uplatnit. Přestože některý z manželů půl roku nemá žádné vlastní příjmy započítávající se do limitu (např. vyčerpal již podpůrčí dobu u podpory v nezaměstnanosti nebo pobíral půl roku pouze rodičovský příspěvek), tak v druhé polovině roku může mít vlastní příjmy dostatečně vysoké a limit platící pro celý kalendářní rok je překročen.

Svatba je nutností

Legislativou je stanovena, že daňová sleva na druhého s manželů s vlastními příjmy do limitu náleží pouze na manžela. Na druha či družku nelze tuto slevu nikdy uplatnit. Jestliže dojde k uzavření manželství během roku a je splněna příjmová podmínka, tak se uplatní daňová sleva v poměrné výši. Poprvé náleží za měsíc, kdy je k 1. dni daného měsíce splněna podmínka trvání manželství.

Praktický příklad

Manželé Veselí uzavřeli manželství 26. srpna 2017. Paní Veselá po celý rok pobírala pouze rodičovský příspěvek, který se do limitu vlastních příjmů nezapočítává. Pan Veselý bude moci uplatnit slevu na manželku za měsíce září až prosinec 2017, tedy v částce 8 280 Kč (2 070 Kč za každý měsíc).

Čestné prohlášení

Aby mohla mzdová účetní při zpracování ročního zúčtování daně uplatnit daňovou slevu na druhého z manželů, tak je nutné mzdové účetní do 15. února následujícího roku doručit čestné prohlášení o tom, že druhý z manželů nemá vlastní rozhodné příjmy přesahující 68 tisíc Kč za daný rok. Do vlastního příjmu se přitom započítávají všechny vlastní příjmy mimo taxativně vyjmenované příjmy v zákoně o daně z příjmu. Mezi započítávané příjmy tak patří i např. nemocenská, mateřská, podpora v nezaměstnanosti či státní důchod. Nezapočítává se však např. rodičovský příspěvek. Případné uplatnění daňové slevy, kdy má druhý z manželů příjmy přesahující limit, je sankciováno.

Petr Gola

Další články k tématu Papíry snižující daň

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí