Vyšší daňové zvýhodnění na první dítě

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Při výpočtu čisté měsíční mzdy může vždy jeden z rodičů uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Zaměstnanec uplatňující daňové zvýhodnění na děti má při stejné hrubé mzdě vyšší čistou mzdu než zaměstnanec neuplatňující daňové zvýhodnění. Daňové zvýhodnění na první dítě je v roce 2018 vyšší o 150 Kč než v roce 2017.

Zaměstnanci uplatňují daňové zvýhodnění měsíčně. V roce 2018 činí daňové zvýhodnění na první dítě 1 267 Kč, na druhé dítě 1 617 Kč a na třetí a další dítě 2 017 Kč. Poprvé je možné uplatnit daňové zvýhodnění na dítě za měsíc, kdy se dítě narodí. V roce 2017 bylo daňové zvýhodnění na první dítě 1 117 Kč, na druhé a další dítě bylo daňové zvýhodnění stejné jako v roce 2018. Pro zvýšení daňového zvýhodnění nemusí zaměstnanci nic podnikat, mzdová účetní uplatní vyšší daňové zvýhodnění automaticky. Poprvé za leden 2018.

Co je to daňový bonus?

Když je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi vypočtenou daní z příjmu a daňovým zvýhodněním.

Praktický příklad

Zaměstnanec Modrý má hrubou mzdu ve výši 23 100 Kč. Při výpočtu čisté mzdy uplatňuje pan Modrý daňové zvýhodnění na tři děti. Jak vysoký daňový bonus zaměstnanec Modrý obdrží?

  • Daň z příjmu fyzických osob se počítá ze superhrubé mzdy, což je hrubá mzda zvýšená o povinné pojistné placené za zaměstnance zaměstnavatelem. V souhrnu činí povinné pojistné placené zaměstnavatelem 34 % (25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění). Superhrubá mzda se zaokrouhluje na stokoruny nahoru. Superhrubá mzda pana Modrého je tedy 31 000 Kč (23 100 Kč × 1,34).
  • Po uplatnění základní daňové slevy na poplatníka ve výši 2 070 Kč, na kterou mají nárok všichni zaměstnanci, kteří podepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani, činí daň z příjmu fyzických osob 2 580 Kč (31 000 Kč × 15 % – 2 070 Kč).
  • Daňové zvýhodnění na tři děti činí 4 901 Kč (1 267 Kč + 1 617 Kč + 2 017 Kč). Protože je daňové zvýhodnění vyšší o 2 321 Kč než daň z příjmu, tak nezaplatí zaměstnanec Modrý nic na dani z příjmu fyzických osob, ale ještě obdrží daňový bonus ve výši 2 321 Kč (4 901 Kč – 2 580 Kč).

Platby sociálního a zdravotního pojištění jsou stejné

Bezdětný kolega pana Modrého z praktického příkladu zaplatí na dani z příjmu fyzických osob 2 580 Kč a pan Modrý obdrží daňový bonus ve výši 2 321 Kč. Na povinném pojistném však zaplatí oba zaměstnanci stejně, a sice na sociálním pojištění 1 502 Kč (6,5 % z 23 100 Kč) a na zdravotním pojištění 1 040 Kč (4,5 % z 23 100 Kč). Rovněž odvody zaměstnavatele na povinném pojistném za oba zaměstnance jsou stejné.

Petr Gola

Další články k tématu Daňové změny

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí