Osvobození důchodů v roce 2018

štítek Penze čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Státní důchody (starobní, invalidní a pozůstalostní) jsou za rok 2018 osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob do částky 439 200 Kč. Jak je to však s příjmy penzistů ze zaměstnání či podnikání? A jak je to s placením povinného pojistného?

Od daně z příjmu fyzických osob jsou osvobozeny roční důchody do 36násobku minimální mzdy platné k 1. lednu daného roku. Z důvodu zvýšení minimální mzdy pro rok 2018 došlo i ke zvýšení daňového osvobození pro důchody. Za rok 2018 jsou tedy daňově osvobozeny roční důchody do částky 439 200 Kč. Takto vysoký roční důchod pobírá velmi málo penzistů. Naprostá většina penzistů tedy nemá žádné daňové starosti. Státní důchody totiž nikdy nepodléhají odvodům na zdravotním pojištění a sociálním pojištění.

Pracující důchodci daně platí

V řádném starobním důchodu nejsou penzisté nijak omezeni ve výdělečné činnosti. Starobní penzisté mohou mít tedy libovolně vysoké příjmy ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti, kapitálových příjmů nebo pronájmu. Zaměstnaní penzisté odvádí ze své hrubé mzdy stejné daňové odvody jako ostatní zaměstnanci, tedy daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob mají i starobní důchodci nárok na daňovou slevu na poplatníka.

Invalidní důchodci a daně

Doba pobírání invalidního důchodu I. stupně a II. stupně se pro důchodové účely nepočítá jako náhradní doba pojištění. Nejenom s ohledem na měsíční částku starobního důchodu je tedy zejména pro invalidní důchodce I. stupně a II. stupně vhodné vykonávat výdělečnou činnost, ze které se odvádí sociální pojištění. Rovněž zaměstnaní invalidní důchodci odvádí ze své hrubé mzdy daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob mají mimo slevu na poplatníka nárok ještě na daňovou slevu na invaliditu I. stupně a II. stupně ve výši 210 Kč. Invalidní důchodci III. stupně mají nárok na daňovou slevu ve výši 420 Kč.

Vedlejší samostatná výdělečná činnost

Výkon samostatné výdělečné činnosti ve starobním důchodu nebo invalidním důchodu je považován za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Při výpočtu sociálního pojištění a zdravotního pojištění nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ jako je tomu při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti a sociální pojištění a zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí