OSVČ a výdajový paušál

čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Pokud nemusí ze zákona OSVČ vést účetnictví, tak se může rozhodnout, zdali povede účetnictví dobrovolně nebo povede daňovou evidenci nebo uplatní výdaje paušálem. Mnohé OSVČ z důvodu daňové úspory a jednoduchosti preferují stanovení výdajů paušálem. Jaké změny platí za rok 2018?

Výdajový paušál se liší dle vykonávané činnosti a činí u samostatné výdělečné činnosti 80 % (řemeslné živnosti, zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství) ), 60 % (ostatní živnosti) nebo 40 % (jiné podnikání). Procentní sazba výdajového paušálu je v roce 2018 stejná jako v roce 2017. Mění se však limit, ze kterého je možné výdajový paušál maximálně uplatnit. Zatímco za rok 2017 lze uplatnit výdajový paušál až z příjmů ve výši 2 000 000 Kč, tak za rok 2018 bude možné uplatnit výdajový paušál maximálně z příjmu ve výši 1 000 000 Kč.

Praktický příklad

Živnostník Pokorný dosáhne za rok 2018 příjmů ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 1 340 000 Kč. I za rok 2018 bude chtít živnostník Pokorný uplatnit výdaje 60% paušálem, neboť jeho skutečné výdaje jsou nízké. Výdaje bude tedy moci uplatnit maximálně z příjmu ve výši 1 000 000 Kč. Výdaje budou tedy 600 000 Kč. Za rok 2017 mohl pan Pokorný při stejných příjmech uplatnit výdaje ve výši 804 000 Kč (1 340 000 Kč × 60 %).

Z důvodu omezení výdajového paušálu zaplatí živnostník Pokorný více nejenom na dani z příjmu fyzických osob, ale i na zdravotním pojištění a sociálním pojištění.

Text Rok 2017 Rok 2018
Příjem 1 340 000 Kč 1 340 000 Kč
Výdaje 804 000 Kč 600 000 Kč
Základ daně 536 000 Kč 740 000 Kč
Daň z příjmu 80 400 Kč (536 000 × 15 %) 111 000 Kč (740 000 × 15 %)
Sleva na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč
Daň z příjmu po slevě 55 560 Kč (80 400 – 24 840) 86 160 Kč (111 000 – 24 840)
Vyměřovací základ 268 000 Kč (536 000 × 50 %) 370 000 Kč (740 000 × 50 %)
Sociální pojištění 78 256 Kč (268 000 × 29,2 %) 108 040 Kč (370 000 × 29,2 %)
Zdravotní pojištění 36 180 Kč (268 000 × 13,5 %) 49 950 Kč (370 000 × 13,5 %)
Daně celkem 169 996 Kč (55 560 + 78 256 + 36 180) 244 150 Kč (86 160 + 108 040 + 49 950)

Při vyšších příjmech je vhodné důkladně zvážit, zdali není výhodnější vést daňovou evidenci nebo účetnictví.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí