Peněžitý příspěvek v mateřství pro tatínka

štítky Mateřská Pojištění Sociální dávky čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Peněžitý příspěvek v mateřství neboli mateřskou pobírají většinou po celou dobu pouze maminky. Tuto dávku nemocenského pojištění však mohou pobírat i tatínci. Za jakých podmínek?

Dle § 32 zákona o nemocenském pojištění má nárok na peněžitou pomoc v mateřství pojištěnec:

  • pokud převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu
  • který pečuje o dítě, jehož matka zemřela
  • který o dítě pečuje a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění
  • který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat

Účinek dohody nejdříve od počátku sedmého týdne

Dohodu o tom, že bude peněžitý příspěvek v mateřství pobírat otec dítěte, lze uzavřít nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu a na dobu nejméně 7 kalendářních dní po sobě jdoucích. V písemné dohodě musí být uveden den, od kterého bude pojištěnec o dítě pečovat, a den porodu. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. Možnost ověření má i orgán nemocenského pojištění.

Stačí jednoduchá žádost

Den, od kterého bude muž o dítě pečovat, nesmí spadat do období, za které byla peněžitá pomoc v mateřství vyplacena matce dítěte. Při splnění výše uvedených několika bodů může být příslušná písemná dohoda velmi jednoduchá a mít pouze pár vět, ve kterých matka dítěte souhlasí, aby o dítě pečoval otec dítěte. Je však potřeba uvést potřebná data narození matky dítěte, otce dítěte a dítěte.

Ideálně vše vyřešit osobně na místně příslušné OSSZ

Potřebnou administrativu spojenou s vyřízením peněžitého příspěvku pro muže lze snadno vyřídit osobně na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Peněžitý příspěvek v mateřství může otec dítěte pobírat až po šestinedělí, tedy od 7. týdne po porodu. Protože základní podpůrčí doba u peněžitého příspěvku v mateřství činí 28 týdnů, tak může pojištěnec pobírat peněžitý příspěvek v mateřství 22 týdnů.

Petr Gola

Další články k tématu Dávky pro tatínky

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP