Jak se počítá otcovská?

štítky Mateřská Pojištění Sociální dávky čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Otcovská bude patřit mezi nemocenské dávky, proto výše měsíční otcovské bude záviset na rozhodném příjmu. Jak se bude otcovská počítat? Podívejme se na praktické příklady výpočtu otcovské v roce 2018.

Otcovská nebude pro všechny otce stejná. Výše otcovské se bude odvíjet od dosaženého příjmu v rozhodném období. Otcovská se bude, stejně jako ostatní nemocenské dávky, počítat z denního vyměřovacího základu, který se zpravidla zjišťuje z hrubých příjmů dosažených ve 12 předcházejících kalendářních měsících v průměru na jeden den.

Redukce vyměřovacího základu

Při výpočtu denního vyměřovacího základu bude docházet k redukci. Do první redukční hranice (do částky 1 000 Kč) se bude započítávat ze 100 %, v druhé redukční hranici (od 1 000 Kč do 1 499 Kč) z 60 % a ve třetí redukční hranici (od 1 499 Kč do 2 998 Kč) z 30 %. K částce nad třetí redukční hranici (nad 2 998 Kč) se nebude při výpočtu otcovské přihlížet. Denní otcovská následně činí 70 % z redukovaného vyměřovacího základu.

Praktický příklad

Pan Bláha má průměrnou hrubou měsíční mzdu v rozhodném období 32 400 Kč. Pan Bláha bude v roce 2018 čerpat týdenní otcovskou. Jak vysokou otcovskou pan Bláha obdrží?

Text Částka
Průměrná hrubá měsíční mzda 32 400 Kč
Neredukovaný denní vyměřovací základ (32 400 Kč × 12 měsíců: 365 dní) 1 065,21 Kč
První redukční hranice (do 1000 Kč, ze 100 %) 1 000,00 Kč
Druhá redukční hranice (od 1000 Kč do 1 499 Kč, z 60 %) 39,12 Kč
Redukovaný denní vyměřovací základ (1 000 Kč + 39,12 Kč, zaokrouhleno) 1 040,00 Kč
Denní otcovská (1 040 Kč × 70 %) 728 Kč
Týdenní otcovská (728 Kč × 7 dní) 5 096 Kč

vlastní výpočet autora

Pan Bláha obdrží týdenní otcovskou ve výši 5 096 Kč.

Výše otcovské dle příjmu

V přiložené tabulce máme uvedenu týdenní otcovskou v závislosti na průměrném měsíčním hrubém příjmu.

Hrubá mzda Týdenní otcovská Hrubá mzda Týdenní otcovská
15 000 Kč 2 422 Kč 35 000 Kč 5 348 Kč
20 000 Kč 3 227 Kč 40 000 Kč 5 831 Kč
25 000 Kč 4 032 Kč 50 000 Kč 6 587 Kč
30 000 K 4 837 Kč 80 000 Kč 8 036 Kč

vlastní výpočet autora

Petr Gola

Další články k tématu Dávky pro tatínky

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP