Rodičovská dovolená pro muže

štítky Mateřská Právo čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovskou dovolenou může tedy čerpat matka dítěte nebo otec dítěte nebo oba dva. Rodičovský příspěvek však náleží pouze jednomu z nich.

Otec dítěte může mít nárok na rodičovskou dovolenou od narození dítěte v rozsahu, o jaký požádá, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let. Zaměstnavatel je povinen rodičovskou dovolenou zaměstnanci poskytnout. Během čerpání rodičovské dovolené je zaměstnanec, stejně jako zaměstnankyně, v ochranné lhůtě.

Nelze obdržet výpověď pro nadbytečnost

Během čerpání rodičovské dovolené lze obdržet výpověď pouze ve výjimečných případech taxativně vyjmenovaných v zákoníku práce (např. pro rušení zaměstnavatele). Nejběžnější výpovědní důvod ze strany zaměstnavatele, tedy pro nadbytečnost zaměstnance dle § 52, písmena c) zákoníku práce, však zaměstnanec obdržet nemůže. Po návratu z rodičovské dovolené je však možné již výpověď obdržet, ochranná lhůta se týká pouze doby čerpání rodičovské dovolené.

Rodičovský příspěvek náleží pouze jednou

Souhrnná výše rodičovského příspěvku činí 220 000 Kč. Rodiče mohou provést volbu délky pobírání rodičovského příspěvku, na základě čehož se upraví jeho měsíční výše. V praxi je tedy možné čerpat rodičovskou dovolenou např. tři roky a rodičovský příspěvek čerpat jenom dva roky. V roce 2018 bude možné čerpat rodičovský příspěvek rychleji, maximální rodičovský příspěvek bude moci být vyšší než je tomu v roce 2017, kdy činí maximálně 11 500 Kč měsíčně. V příštím roce bude tedy možné při dostatečně vysokých příjmech čerpat rodičovský příspěvek např. pouze jeden rok, minimálně však šest měsíců.

Střídání rodičů u pobírání rodičovského příspěvku

O rodičovský příspěvek se žádá na předepsaném formuláři na místně příslušném úřadu práce, přičemž k vyplněné žádosti je nutné předložit i občanský průkaz žadatele o rodičovský příspěvek, rodný list dítěte a potvrzení o denním vyměřovacím základu od zaměstnavatele pro možnost volby délky rodičovského příspěvku. Během pobírání rodičovského příspěvku se mohou rodiče vystřídat, lze změnit i měsíční částku rodičovského příspěvku. Vystřídáním rodičů během pobírání rodičovského příspěvku se souhrnná částka rodičovského příspěvku nemění. V souhrnné výši činí vždy 220 000 Kč. Pokud se rodiče rozhodnou vystřídat v pobírání rodičovského příspěvku, potom na úřadu práce jeden z nich pobírání rodičovského příspěvku ukončí a druhý si o něj zažádá.

Stoupá počet mužů na rodičovské dovolené

Přestože jsou na rodičovské dovolené mnohem častěji ženy než muži, tak stoupá počet tatínků na rodičovské dovolené. Zejména v případech, kdy mají mladí partneři hypotéku a žena vydělává více než muž.

Petr Gola

Další články k tématu Dávky pro tatínky

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP