Otcovská

štítky Mateřská Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Legislativní novinkou pro rok 2018 je čerpání otcovské. Během jednoho týdne tedy bude maminka pobírat peněžitý příspěvek v mateřství a otec dítěte otcovskou. Kdo bude mít na týdenní otcovskou nárok?

Nárok na otcovskou, která je upravena v zákoně o nemocenském pojištění, bude mít pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem. Otcovská náleží, jen nastal-li nástup na otcovskou v období 6 týdnů ode dne narození dítěte. Nástup na otcovskou přitom nastává dnem, který si pojištěnec určí v období 6 týdnů od narození dítěte.

Nutná účast na pojištění

Protože je otcovská dávkou nemocenskou pojištění, stejně jako např. peněžitý příspěvek v mateřství nebo nemocenská, tak nárok na otcovskou mají pouze tatínci, kteří splňují podmínku pojištění. U osob samostatně výdělečně činných je podmínka pojištění splněna, jestliže účast na dobrovolném nemocenském pojištění trvá alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou.

Kdo nemá nárok na otcovskou?

V praxi nemají nárok na otcovskou nejenom nevýdělečně činní tatínci, ale i otcové, kteří sice mají pravidelné příjmy, ale tyto příjmy nezakládají účast na pojištění. Podmínku pojištění nesplňují např. OSVČ neplatící si dobrovolné nemocenské pojištění, lidé žijící pouze z pasivních příjmů nebo zaměstnanci pracující pouze na dohody o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně.

Praktický příklad 1)

Pan Kučera má vysoké pravidelné příjmy z kapitálového majetku (dle § 8 zákona o dani z příjmu) a z nájmu (dle § 9 zákona o dani z příjmu). Ani z jednoho příjmu neplatí pan Kučera sociální pojištění, protože tyto příjmy nezakládají účast na pojištění. Pan Kučera tedy nemůže čerpat otcovskou.

Praktický příklad 2)

Zaměstnanec Novák pracuje současně pro tři zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč. Z dohody o provedení práce se neplatí sociální pojištění, když měsíční odměna činí 10 000 Kč a méně. Pan Novák neplatí ani z jedné odměny sociální pojištění a není tedy účasten na pojištění a nemůže čerpat otcovskou.

Petr Gola

Další články k tématu Dávky pro tatínky

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP