Vklady na smlouvu o životním pojištění

štítky Investice Pojištění Zdraví čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Základ daně z příjmu fyzických osob za rok 2017 je možné snížit až o 24 000 Kč o vklady na smlouvu o životním pojištění. Smlouva o životním pojištění však musí splňovat zákonné podmínky.

Zákonné podmínky pro uplatnění daňového odpočtu splňuje pouze smlouva o životním pojištění, ve které je sjednána výplata pojistného plnění nejdříve po 60 měsících od uzavření smlouvy a nejdříve v roce, ve kterém daňový poplatník dosáhne 60 let a současně smlouva neumožňuje průběžný výběr ze smlouvy.

Smlouvy, které nesplňují výše uvedené podmínky, nezakládají nárok na daňový odpočet. V praxi se jedná zejména o možnost průběžného výběru peněz ze smlouvy. S ohledem na možnost uplatnění daňového odpočtu je potřeba parametrům smlouvy věnovat dostatečnou pozornost.

Zvýšení limitu pro rok 2017

Pro rok 2018 došlo ke zvýšení maximálního daňového odpočtu z 12 000 Kč na 24 000 Kč. Při uzavření více smluv o životním pojištění je možné pro účely daňového odpočtu sečíst vklady na všechny smlouvy splňující zákonné podmínky. Pro daňové účely je nutné v takovém případě mít potvrzení od obou pojišťoven.

Praktický příklad 1)

Pan Nová má uzavřenu smlouvu o životním pojištění, která splňuje podmínky pro daňový odpočet, s pojišťovnou AB a v roce vkládá měsíčně na smlouvu 1 200 Kč. Dále má uzavřenu smlouvu o životním pojištění, která rovněž splňuje podmínky pro daňový odpočet, s pojišťovnou XY a měsíčně vkládá na smlouvu rovněž 1 200 Kč. Celkové roční vklady pana Nováka na smlouvy o životním pojištění činí 28 800 Kč. Od základu daně za rok 2017 si bude moci pan Novák odečíst maximální daňový odpočet ve výši 24 000 Kč.

Praktický příklad 2)

Paní Sýkorová si vkládá na svoji smlouvu o životním pojištění pouze 500 Kč měsíčně, dalších 1 500 Kč posílá na smlouvu paní Sýkorové její zaměstnavatel. Smlouva o životním pojištění splňuje podmínky pro daňový odpočet. Za rok 2017 si bude moci paní Sýkorová snížit základ daně jen o 6 000 Kč (500 Kč × 12 měsíců). Pro účely nároku na daňový odpočet se započítávají pouze vlastní vklady daňového poplatníka na smlouvu o životním pojištění. Vklady zaměstnavatele se pro účely daňového odpočtu nezapočítávají.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP