Jak snižují základ daně úroky z úvěru?

štítky Daně Úvěry a půjčky čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Od základu daně za rok 2017 bude možné odečíst částku, která se rovná úrokům zaplaceným v roce 2017 z hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření na financování bytových potřeb v souladu s § 15 zákona o dani z příjmu.

Roční základ daně je možné snížit až o částku 300 000 Kč. V případě, že účastníky smlouvy o úvěru na financování bytové potřeby je více zletilých osob, tak uplatní odpočet buď jedna z nich, anebo každá z nich, a to rovným dílem.

V prvním roce uplatnění daňového odpočtu je nutné doručit na finanční úřad smlouvu i potvrzení od banky, v následujících letech se dokládá k daňovému přiznání nebo ročnímu zúčtování daně jen potvrzení od banky nebo stavební spořitelny o zaplacených úrocích z úvěru na bydlení.

Podmínka trvalého bydlení

Aby bylo možné uplatnit daňový odpočet zaplacených úroků z úvěru na bydlení během roku, ze kterého je financována:

  • výstavba bytového domu, rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo stavby
  • koupě bytového domu, rodinného domu, rozestavěné stavby bytového domu nebo rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru
  • údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu, bytu v nájmu nebo v užívání nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru

tak musí být splněna podmínka užívání k vlastnímu trvalému bydlení nebo trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů. Legislativní podmínky jsou uvedeny v § 15 zákona o dani z příjmu.

Praktický příklad 1)

Paní Veselá si pořídila na hypotéku druhý byt, který dlouhodobě pronajímá a má tedy příjmy z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu. V daňovém přiznání si nemůže uplatnit daňový odpočet o zaplacené úroky z hypotéky, neboť není splněna podmínka ohledně trvalého bydlení.

Praktický příklad 2)

Manželé Pokorní si koupili na hypotéku chalupu. Opět není splněna zákonná podmínka, a proto si ani jeden z manželů nemůže snížit roční daňový základ o zaplacené úroky z hypotečního úvěru. 

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí