Pracující OSVČ a daňové slevy

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Osoby samostatně výdělečné činné, které nastoupí do zaměstnání a přitom svoji činnost neukončí, mohou u zaměstnavatele podepsat prohlášení k dani a uplatňovat daňové slevy při výpočtu měsíční čisté mzdy. Neznamená to, že se však daňové slevy uplatní dvakrát.

Pokud OSVČ vykonává samostatnou výdělečnou činnost a následně nastoupí do zaměstnaneckého poměru na standardní pracovní poměr, přičemž samostatnou výdělečnou činnost neukončí, potom se pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění jedná o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, je však nutné splnit potřebnou administrativu u příslušných institucí.

Oznamovací povinnost

Při výpočtu ročního sociálního a zdravotního pojištění nemusí být při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti dodržen minimální vyměřovací základ a sociální a zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečně dosaženého vyměřovacího základu. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění vůbec neplatí, když je hrubý zisk do limitu. Za celý kalendářní rok 2017 je limitem částka 67 756 Kč, při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku se limit poměrně snižuje.

Lze podepsat prohlášení k dani

Aby mohly být při výpočtu čisté měsíční mzdy uplatněny daňové slevy, tak musí zaměstnanec mít u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. Tento růžový tiskopis přitom může u zaměstnavatele podepsat i osoba samostatně výdělečně činná. OSVČ uplatňují příslušné daňové slevy a daňové odpočty jednou za rok v daňovém přiznání. Podepsání prohlášení k dani neznamená, že se daňové slevy uplatní dvakrát, pouze se vyčerpají již během roku při výpočtu měsíční čisté mzdy a tato skutečnost se zohlední v daňovém přiznání, neboť k podání daňového přiznání je nutné přiložit i potvrzení o zdanitelných příjmech a výdajích od zaměstnavatele. Prohlášení k dani je možné mít na dané období podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele.

Roční zúčtování daně nelze provést

Zaměstnanci vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost nemohou svého zaměstnavatele požádat o provedení ročního zúčtování daně, ale musí si sami podat daňové přiznání. Dále je nutné vyplnit přehledy o příjmech a výdajích pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu.

Petr Gola

Další články k tématu OSVČ – zaměstnanec

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí