Odpočet u penzijních produktů

štítky Penze Spoření čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Spoření na penzi v některém z produktů III. důchodového pilíře je státem podporováno nejenom formou státního příspěvku, ale i možností uplatnění daňového odpočtu. Za rok 2017 je přitom možné snížit daňový základ o 12 000 Kč více než za rok 2016.

Přestože aktuálně je možné uzavřít již pouze smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, tak možnost uplatnění daňového odpočtu je stejná u smluv o penzijním připojištění i u smluv o doplňkovém penzijním spoření. Příslušné potvrzení pro uplatnění daňového odpočtu zasílají penzijní společnosti začátkem následujícího roku automaticky, případně je nutné si ho vyžádat. Bez příslušného dokladu nelze základ daně snížit.

Od základu daně za rok 2017 je možné odečíst vklady na některou z těchto smluv nad částku, za kterou náleží státní příspěvek, maximálně však o částku 24 000 Kč. Na maximální měsíční státní příspěvek ve výši 230 Kč dosáhnou občané spořící si na svoji smlouvu 1 000 Kč a více. Pro účely využití daňového odpočtu se zohledňují pouze vlastní vklady, případný příspěvek zaměstnavatele nikoliv.

Praktický příklad 1)

Paní Majerová si spoří po celý kalendářní rok 2017 na svoji smlouvu o doplňkovém penzijním spoření částku 1 000 Kč. Za celý kalendářní rok 2017 tedy vloží na svoji smlouvu 12 000 Kč. Paní Majerová nemůže uplatnit žádný daňový odpočet, neboť do roční částky 12 000 Kč je její spoření na penzi státem podporováno státním příspěvkem. Aby paní Majerové vznikl nárok na daňový odpočet, tak by si musela spořit na smlouvu více než 1 000 Kč.

Praktický příklad 2)

Pan Koudela si spoří měsíčně na svoji smlouvu o doplňkovém penzijním spoření částku 3 500 Kč. Pan Koudela si spoří vyšší částku, neboť chce v budoucnu čerpat předdůchod a přestat dříve pracovat. Celkem pan Koudela vloží za rok 2017 na svoji smlouvu částku 42 000 Kč. Pan Koudela bude moci za rok 2017 uplatnit daňový odpočet maximálně v částce 24 000 Kč, což je limitní částka. Roční vklady nad 36 000 Kč nejsou totiž pro účely uplatnění daňového odpočtu zohledněny.

Někteří občané mohou během roku vkládat na svoji smlouvu např. 1 000 Kč za účelem obdržení maximálního měsíčního státního příspěvku ve výši 230 Kč a pro účely daňového odpočtu vložit na smlouvu peníze koncem roku v závislosti na aktuální rodinné finanční situaci.

Praktický příklad 3)

Pan Procházka si měsíčně spoří v penzijním připojištění 1 000 Kč. V prosinci se rozhodně na svoji smlouvu vložit jednorázově 10 000 Kč. Pan Procházka bude mít tedy nárok na daňový odpočet za rok 2017 ve výši 10 000 Kč.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP