Pracovní smlouva je důležitý dokument

štítky Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Nejenom pro pracovně-právní účely je pracovní smlouva velmi důležitý dokument. V případě nesplnění zákonných povinností bývalým zaměstnavatelem lze např. pracovní smlouvou doložit délku trvání zaměstnání pro důchodové účely. Jak má pracovní smlouva vypadat?

Zákoníkem práce je stanoveno, že pracovní smlouva musí obsahovat:

a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat

b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána

c) den nástupu do práce

Pracovní smlouva může být tedy pouze na jednu stránku, vždy však musí být uzavřena písemně a každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení pracovní smlouvy. Obsah pracovního poměru je možné změnit pouze, když se na změně dohodne zaměstnanec se zaměstnavatelem.

Jaké informace musí zaměstnanec obdržet?

V praxi zpravidla u stručných jednostránkových pracovních smluv chybí důležité informace ohledně práv a povinností vyplývající z uzavřeného pracovního poměru. Tyto informace však musí zaměstnanec obdržet do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru. Písemná informace musí obsahovat:

a) jméno zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele (u fyzické osoby jméno a adresu)

b) bližší označení druhu a místa výkonu práce

c) údaj o délce dovolené popřípadě uvedení způsobu určování dovolené

d) údaj o výpovědních dobách

e) údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení

f) údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, včetně výplatních termínů

g) údaj o kolektivních smlouvách

Lze uzavřít i dvě pracovní smlouvy

Řada zaměstnanců pracuje současně pro dva zaměstnavatele. Zpravidla pro jednoho zaměstnavatele na zkrácený úvazek. V praxi je možné mít současně podepsány dvě pracovní smlouvy u dvou různých zaměstnavatelů. Zaměstnanci, kteří pracují současně pro dva zaměstnavatele, kterým je z obou mezd odvedena zálohová daň z příjmu, si musí sami podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob za daný rok. Daňové záležitosti za tyto zaměstnance nemůže vyřídit ani jeden zaměstnavatel formou ročního zúčtování daně. Prohlášení k dani, na základě kterého se při výpočtu měsíční zálohy na dani z příjmu uplatňují daňové slevy, je možné mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. K vyplnění daňového přiznání je nutné mít od obou zaměstnavatelů „potvrzení o zdanitelných příjmech za daný rok“.

Praktický příklad

Pan Novák pracoval na základě pracovní smlouvy po celý rok 2016 pro zaměstnavatele AB a v měsíci lednu také pro zaměstnavatele XY. Pan Novák musí za rok 2016 podat daňové přiznání, protože mu za leden byla odvedena současně zálohová daň z příjmu od zaměstnavatele AB i zaměstnavatele XY. Pro daňové účely stačí, že byla zálohová daň odvedena od dvou zaměstnavatelů pouze v jednom měsíci.

Petr Gola

Další články k tématu Pracovní poměr

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP