Povinné pojistné při vedlejší činnosti

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Podnikající zaměstnanci, penzisté, studenti nebo ženy na rodičovské dovolené nemusí při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti dodržet minimální vyměřovací základ. Pojistné se vypočítá ze skutečně dosaženého hrubého zisku.

Výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti je nutné příslušné zdravotní pojišťovně (na trhu aktuálně působí 7 zdravotních pojišťoven) a místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení) doložit. Výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti je při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění zvýhodněn.

Přehledy je nutné doručit

I při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti s nízkým ziskem je nutno vždy za příslušný kalendářní rok odevzdat zdravotní pojišťovně a OSSZ „přehled o příjmech a výdajích“. Přehledy na příslušné instituce je nutno doručit do jednoho měsíce po termínu pro podání daňového přiznání. Přehledy vyplňují i OSVČ vykonávající samostatnou výdělečnou činnost v roce 2016 pouze jeden kalendářní měsíc. V přehledech se uvádí vždy pouze příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Příjmy ze zaměstnání se do přehledů neuvádí.

Jak vysoký je vyměřovací základ?

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální a zdravotní pojištění počítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu, neplatí zde povinnost dodržení alespoň minimálního vyměřovacího základu jako je tomu při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. Když je hrubý zisk (příjem – výdaj) z vedlejší samostatné výdělečné činnosti za celý kalendářní rok 2016 do 64 813 Kč, tak tento příjem nepodléhá platbě na sociálním pojištění. Za každý měsíc, kdy není vedlejší samostatná výdělečná činnost vykonávána se limit snižuje o 5 402 Kč. Zdravotní pojištění se při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti platí vždy.

Praktický příklad

Penzista Mokrý vykonával od dubna 2016 samostatnou výdělečnou činnost. Samostatná výdělečná činnost se pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění považuje za vedlejší zdroj příjmů. Protože v roce 2016 zahájil samostatnou výdělečnou činnost, tak neplatil během roku 2016 zálohy na zdravotním a sociálním pojištění. Za rok 2016 měl penzista Mokrý příjem 98 400 Kč a výdaje ve výši 67 400 Kč.

  • Hrubý zisk pana Mokrého je 31 000 Kč (98 400 Kč – 67 400 Kč).
  • Protože je hrubý zisk nižší než snížený limit 48 607 Kč (64 813 Kč – 5 402 Kč × 3 měsíce), tak penzista Mokrý nebude platit sociální pojištění. „Přehled o příjmech a výdajích za rok 2016“ však musí pan Mokrý odevzdat.
  • Zdravotní pojištění za rok 2016 činí 2 093 Kč (31 000 Kč × 50 % × 13,5 %). Zdravotní pojištění za rok 2016 doplatí pan Mokrý jednorázově při odevzdání „přehledu o příjmech a výdajích za rok 2016“.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí