Sociální pojištění OSVČ za rok 2016 při hlavní činnosti

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Během roku platí všechny OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost měsíční zálohy na sociálním pojištění. Z dosaženého hrubého zisku za kalendářní rok se vypočítá roční sociální pojištění, od kterého se odečtou zaplacené zálohy. Vzniklý nedoplatek je nutno uhradit, případný přeplatek zasílá místně příslušná OSSZ na bankovní účet.

Roční sociální pojištění se vypočítává z vyměřovacího základu, sazba pojistného je 29,2 %. Skutečným vyměřovacím základem je polovina dosaženého hrubého zisku (daňového základu). Když je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak musí být sociální pojištění vypočteno z minimálního vyměřovacího základu. Za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti činí minimální vyměřovací základ 6 752 Kč.

Měsíční zálohy

Během roku musí všechny OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost platit místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení) měsíční zálohy na sociálním pojištění. Výše měsíční zálohy závisí na dosaženém hrubém zisku v minulém období, vždy však musí být placena alespoň minimální měsíční záloha. V roce 2016 činila minimální měsíční záloha 1 972 Kč, v roce 2017 činí minimální měsíční záloha 2 061 Kč. Pro OSVČ, které vykonávaly hlavní samostatnou výdělečnou činnost již v minulosti, platí nová minimální měsíční záloha až od měsíce, ve kterém odevzdají „přehled za rok 2016“.

Praktický příklad

Podnikatelka Kratochvílová dosáhla za 2016 hrubého zisku (příjem – výdaj) 456 800 Kč. Během roku 2016 zaplatila na zálohách 58 400 Kč. Jak vysoký bude mít paní Kratochvílová nedoplatek na sociálním pojištění?

  • Skutečný vyměřovací základ ve výši 228 400 Kč (456 800 Kč × 50 %) je vyšší než roční minimální vyměřovací základ ve výši 81 024 Kč. Sociální pojištění se bude počítat ze skutečného vyměřovacího základu.
  • Sociální pojištění za rok 2016 činí 66 693 Kč (228 400 Kč × 29,2 %). 

Při odevzdání „přehledu o příjmech a výdajích za rok 2016“ v březnu 2017 zaplatí podnikatelka Kratochvílová nedoplatek ve výši 8 293 Kč (66 693 Kč – 58 400 Kč). Za březen zaplatí paní Kratochvílová novou měsíční zálohu ve výši 5 558 Kč (66 693 Kč: 12 měsíců).

Pokračování příkladu

Měsíční záloha může meziročně i klesnout. Kdyby paní Kratochvílová měla hrubý zisk 356 800 Kč, tak by roční sociální pojištění bylo 52 093 Kč. Paní Kratochvílová by zaplatila na měsíčních zálohách více o 6 307 Kč. Přeplatek by jí byl zaslán místně příslušnou OSSZ na účet. Nová měsíční záloha 4 342 Kč by byla nižší než v předcházejícím roce.

Pro konkrétní případy můžete využít naší kalkulačku "Kalkulačka OSVČ sociální pojištění za rok 2016 a záloha 2017".

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí