Daňové odpočty snižují daňový základ

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

V daňovém přiznání mohou osoby samostatně výdělečně činné uplatnit nezdanitelné položky, které snižují daňový základ a následně i výslednou daňovou povinnost. Jaké nezdanitelné položky je možné za rok 2016 uplatnit?

Pro uplatnění daňových odpočtů je nutné mít příslušný doklad, který je přílohou daňového přiznání. Daňovými odpočty jsou při slnění zákonných podmínek: dary, zaplacené úroky z úvěru na bydlení, zaplacené příspěvky na penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření, zaplacené příspěvky na životním pojištění, členské příspěvky zaplacené odborové organizaci, úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Zákonná omezení

Pro všechny nezdanitelné položky je stanovena maximální částka, která může být uplatněna. Jaká jsou omezení za rok 2016? Hodnota daru musí činit nejméně 1 000 Kč a darem je možné snížit základ daně maximálně o 15 %. Odběr krve bezpříspěvkového dárce se oceňuje částkou 2 000 Kč. Odpočet úroků lze uplatnit až do 300 000 Kč za rok. Úvěrem však musí být řešena vlastní bytová situace poplatníka. Základ daně lze ponížit o vložené finanční prostředky na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření během roku 2016 ponížené o 12 000 Kč. Maximálně lze snížit základ daně o 12 000 Kč. Základ daně lze ponížit až o 12 000 Kč o zaplacenou částku na životním pojištění během roku 2016. Ve smlouvě musí být sjednána výplata pojistného nejdříve po 5 letech od uzavření smlouvu a nejdříve v měsíci, kdy se dosáhne 60 let a nesmí být umožněn průběžný výběr ze smlouvy. Základ daně je možné ponížit o zaplacené příspěvky odborové organizace, která obhajuje zájmy zaměstnanců, maximálně o 3 000 Kč. Maximální limit daňového odpočtu činí 10 000 Kč, u poplatníci se zdravotním postižením 13 000 Kč a u poplatníků s těžším zdravotním postižením 15 000 Kč.

Praktický příklad

Živnostník Svoboda má hrubý zisk (příjem – výdaj) za rok 2016 ve výši 474 700 Kč. Na úrocích z úvěru zaplatil v loňském roce 29 840 Kč, na doplňkové penzijní spoření za rok vložil 24 000 Kč a na životní pojištění 12 000 Kč. Kolik zaplatí na dani z příjmu, když uplatňuje pouze základní daňovou slevu na poplatníka?

  • Daňový základ je 374 700 Kč.
  • Nezdanitelné položky jsou celkem 53 840 Kč (29 840 Kč + 12 000 Kč + 12 000 Kč).
  • Zaokrouhlený základ daně (na sta dolů) po uplatněných daňových odpočtech je 320 800 Kč (374 700 Kč – 53 840 Kč).
  • Daň z příjmu činí 48 120 Kč (320 800 Kč × 15 %).
  • Daň po uplatnění slevy na poplatníka je 23 280 Kč (48 120 Kč – 24 840 Kč).

Pan Svoboda na dani z příjmu fyzických osob zaplatí 23 280 Kč a díky daňovým odpočtům ušetří 8 070 Kč.

Pro konkrétní případy můžete využít naší kalkulačku "Kalkulačka daně z příjmu fyzických osob pro OSVČ za rok 2016".

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí