Zdravotní pojištění OSVČ za rok 2016 u hlavní činnosti

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Všechny OSVČ vykonávající během roku 2016 alespoň v některých měsících hlavní samostatnou výdělečnou činnost musely během roku platit měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Roční zdravotní pojištění se však vypočítá dle hospodářského výsledku za celý rok.

Zdravotní pojištění za celý rok 2016 se u OSVČ vykonávajících hlavní samostatnou výdělečnou činnost vypočítá z vyměřovacího základu, přičemž skutečným vyměřovacím základem je polovina daňového základu, vždy však musí být zaplaceno alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Minimální měsíční vyměřovací základ za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v roce 2016 je 13 503 Kč. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu.

Úhrada nedoplatku na pojistném

Od vypočteného ročního zdravotního pojištění se odečtou zaplacené zálohy během roku 2016. Nedoplatek na zdravotním pojištění je následně nutno uhradit do 8 dní od odevzdání „přehledu o příjmech a výdajích za rok 2016“ na příslušné zdravotní pojišťovně.

Praktický příklad 1)

Živnostník Pokorný měl za rok 2016 příjmy ve výši 531 200 Kč a výdaje ve výši 342 800 Kč. Během celého roku platil minimální měsíční zálohy na zdravotním pojištění ve výši 1 823 Kč. Jak vysoký bude mít živnostník Pokorný nedoplatek na zdravotním pojištění?

  • Hrubý zisk za rok 2016 činí 188 400 Kč (531 200 Kč – 342 800 Kč).
  • Skutečný vyměřovací základ za rok 2016 činí 94 200 Kč (188 400 Kč × 50 %) a je nižší než minimální roční vyměřovací základ 162 036 Kč, pojistné se bude počítat z minima.
  • Roční zdravotní pojištění za rok 2016 je 21 875 Kč (162 036 Kč × 13,5 %).
  • Během roku byla na zdravotním pojištění zaplaceno 21 876 Kč (1 823 Kč × 12 měsíců).

Korunový přeplatek na pojistném bude převeden do dalšího období. Po celý rok 2017 bude pan Pokorný platit minimální měsíční zálohu ve výši 1 906 Kč.

Praktický příklad 2)

Podnikatelka paní Hrubá dosáhla za rok 2016 hrubého zisku (příjem – výdaj) ve výši 788 500 Kč. Na měsíčních zálohách během roku 2016 zaplatila 35 000 Kč.

  • Skutečný vyměřovací základ činí 394 250 Kč (788 500 Kč × 50 %).
  • Zdravotní pojištění za celý rok 2017 činí 53 224 Kč (394 250 Kč × 13,5 %).
  • Nová měsíční záloha na zdravotním pojištění je 4 436 Kč (53 224 Kč: 12 měsíců).

Podnikatelka Hrubá odevzdá „přehled o příjmech a výdajích za rok 2016“ koncem února 2017 a jednorázově doplatí 18 224 Kč (53 224 Kč – 35 000 Kč). V březnu zaplatí již novou měsíční zálohu ve výši 4 436 Kč.

Pro konkrétní případy můžete využít naší kalkulačku "Kalkulačka OSVČ zdravotní pojištění za rok 2016 a záloha 2017".

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí