Zdravotní pojištění OSVČ za rok 2016 u hlavní činnosti

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

Všechny OSVČ vykonávající během roku 2016 alespoň v některých měsících hlavní samostatnou výdělečnou činnost musely během roku platit měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Roční zdravotní pojištění se však vypočítá dle hospodářského výsledku za celý rok.

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Zdravotní pojištění za celý rok 2016 se u OSVČ vykonávajících hlavní samostatnou výdělečnou činnost vypočítá z vyměřovacího základu, přičemž skutečným vyměřovacím základem je polovina daňového základu, vždy však musí být zaplaceno alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Minimální měsíční vyměřovací základ za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v roce 2016 je 13 503 Kč. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu.

Úhrada nedoplatku na pojistném

Od vypočteného ročního zdravotního pojištění se odečtou zaplacené zálohy během roku 2016. Nedoplatek na zdravotním pojištění je následně nutno uhradit do 8 dní od odevzdání „přehledu o příjmech a výdajích za rok 2016“ na příslušné zdravotní pojišťovně.

Praktický příklad 1)

Živnostník Pokorný měl za rok 2016 příjmy ve výši 531 200 Kč a výdaje ve výši 342 800 Kč. Během celého roku platil minimální měsíční zálohy na zdravotním pojištění ve výši 1 823 Kč. Jak vysoký bude mít živnostník Pokorný nedoplatek na zdravotním pojištění?

  • Hrubý zisk za rok 2016 činí 188 400 Kč (531 200 Kč – 342 800 Kč).
  • Skutečný vyměřovací základ za rok 2016 činí 94 200 Kč (188 400 Kč × 50 %) a je nižší než minimální roční vyměřovací základ 162 036 Kč, pojistné se bude počítat z minima.
  • Roční zdravotní pojištění za rok 2016 je 21 875 Kč (162 036 Kč × 13,5 %).
  • Během roku byla na zdravotním pojištění zaplaceno 21 876 Kč (1 823 Kč × 12 měsíců).

Korunový přeplatek na pojistném bude převeden do dalšího období. Po celý rok 2017 bude pan Pokorný platit minimální měsíční zálohu ve výši 1 906 Kč.

Praktický příklad 2)

Podnikatelka paní Hrubá dosáhla za rok 2016 hrubého zisku (příjem – výdaj) ve výši 788 500 Kč. Na měsíčních zálohách během roku 2016 zaplatila 35 000 Kč.

  • Skutečný vyměřovací základ činí 394 250 Kč (788 500 Kč × 50 %).
  • Zdravotní pojištění za celý rok 2017 činí 53 224 Kč (394 250 Kč × 13,5 %).
  • Nová měsíční záloha na zdravotním pojištění je 4 436 Kč (53 224 Kč: 12 měsíců).

Podnikatelka Hrubá odevzdá „přehled o příjmech a výdajích za rok 2016“ koncem února 2017 a jednorázově doplatí 18 224 Kč (53 224 Kč – 35 000 Kč). V březnu zaplatí již novou měsíční zálohu ve výši 4 436 Kč.

Pro konkrétní případy můžete využít naší kalkulačku "Kalkulačka OSVČ zdravotní pojištění za rok 2016 a záloha 2017".

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí