Zdravotní pojištění a promlčení

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Všichni živnostníci musí platit zdravotní pojištění. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí platit měsíční zálohy, minimální měsíční záloha v roce 2016 činí 1 823 Kč. Zdravotní pojištění je nutné platit i při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

Všechny osoby samostatně výdělečně činné by měly platit zdravotní pojištění včas a ve správné výši. Výše odvodů na zdravotním pojištění závisí na dosaženém hrubém zisku v minulém roce. Neplacení zdravotního pojištění je sankciováno, zdravotní pojišťovny si své pohledávky velmi pečlivě hlídají.

Vedlejší samostatná výdělečná činnost

Do problémů s placením zdravotního pojištění se mohou dostat zaměstnanci vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Někteří podnikající zaměstnanci se mylně domnívají, že zdravotní pojištění platí již ze zaměstnaneckého poměru a z vedlejší samostatné výdělečné činnosti tedy zdravotní pojištění platit nemusí. Zaměstnanci přivydělávající si vedlejší samostatnou výdělečnou činností nemusí během roku platit měsíční zálohy a zdravotní pojištění doplácí jednorázově při odevzdání přehledu o příjmech a výdajích. Zdravotní pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti se však platí vždy, a to i pro nízkém hrubém zisku.

Při hrubém zisku ve výši 20 000 Kč za rok z vedlejší samostatné výdělečné činnosti je nutné zaplatit na zdravotním pojištění za celý rok 2016 částku 1 350 Kč (20 000 Kč × 50 % × 13,5 %).

Desetiletá promlčecí lhůta

Spoléhat na promlčení u zdravotního pojištění nelze. Právo předepsat dlužné pojistné se totiž ze zákona promlčuje za 10 let ode dne splatnosti a byl-li proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl. Právo vymáhat pojistné se promlčuje ve lhůtě 10 let od právní moci platebního výměru, jímž bylo vyměřeno a promlčecí doba neběží po dobu řízení u soudu.

Praktický příklad

V červnu 2016 objevili pracovníci zdravotní pojišťovny u podnikatele nesrovnalosti ve výpočtu zdravotního pojištění a k úhradě bylo předepsáno pojistné a penále za rok 2011 v souhrnné výši 24 000 Kč. Nedoplatky na zdravotním pojištění byly předepsány v zákonné lhůtě, k promlčení nedošlo.

Praktický příklad

Panu Novákovi byly předepsány platebními výměry nedoplatky na pojistném a penále v roce 2009 v souhrnné výši 19 500 Kč. Zdravotní pojišťovna může začít vymáhat tyto nedoplatky soudně až v roce 2016, neboť ještě nedošlo k promlčení těchto pohledávek. 

Petr Gola

Další články k tématu Promlčení dluhů

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí